08 | 08 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 4 (31. grupa, 2. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.07.2016. lēmumu Nr. 28, 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 liepu ø 37, 75, 79 cm ciršana.

Objekts – “Viesnīcas ēkas pārbūve”.
Adrese – Rīgā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 4 (31. grupa, 2. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “JUMĀRAS ĪPAŠUMS”.

Saistībā ar plānoto esošo ēku pārbūvi par viesnīcas ēku paredzēts cirst 3 liepas ø 37, 75, 79 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 09.08.2016. līdz 22.08.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 22.08.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      9.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi „Sabiedrības līdzdalība” – šeit…..

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “JUMĀRAS ĪPAŠUMS”, Rīgā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 4, kontaktpersona Raimonds Plāte, tālr. 29129973.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X