02 | 02 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Etnas ielā 5 (26. grupa, 216. grunts) un Rīgā, Etnas ielā 3 (26. grupa, 217. grunts), pie Indrānu ielas 2

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.01.2015. lēmumu Nr. 1, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ošlapu kļavas ø 30 cm ciršana Rīgā, Etnas ielā 5 (26. grupa, 216. grunts) un 2 gobu ø 30/32, 29/29/26 cm, 1 oša ø 33 cm, 3 kļavu ø 23, 23, 33 cm ciršana Rīgā, Etnas ielā 3 (26. grupa, 217. grunts), pie Indrānu ielas 2, kas paredzēta objekta „Siltumtīklu pārbūve no ēkas Rīgā, Etnas ielā 5 līdz kamerai K-3-43 un N. B. 143” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Siltumtīklu pārbūve no ēkas Rīgā, Etnas ielā 5 līdz kamerai K-3-43 un N. B. 143”.
  Adrese – Rīgā, Etnas ielā 5 (26. grupa, 216. grunts) un Rīgā, Etnas ielā 3 (26. grupa, 217. grunts), pie Indrānu ielas 2.
  Zemes īpašnieks – AS „RĪGAS SILTUMS”, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki.

Lai īstenotu siltumtrases pārbūvi Rīgā, Etnas ielas un Indrānu ielas rajonā, zemes gabalā Rīgā, Etnas ielā 5 (26. grupa, 216. grunts), ir paredzēts cirst 1 ošlapu kļavu ø 30 cm un Rīgā, Etnas ielā 3 (26. grupa, 217. grunts), pie Indrānu ielas 2, paredzēts cirst 2 gobas ø 30/32, 29/29/26 cm, 1 osi ø 33 cm, 3 kļavas ø 23, 23, 33 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 03.02.2015. līdz 16.02.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 16.02.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja AS „RĪGAS SILTUMS” Rīgā, Cēsu ielā 3A, kontaktpersona Jeļena Krēsle, tālr. 67017328.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X