06 | 06 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Etnas ielas sarkanajās līnijās (26. grupa, 9010. grunts), pie Etnas ielas 5

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.05.2016. lēmumu Nr. 18, 1.3.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 32 cm ciršana.

  Objekts – “Teritorijas kopšana”.
  Adrese – Rīgā, Etnas ielas sarkanajās līnijās (26. grupa, 9010. grunts), pie Etnas ielas 5.
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība; koka ciršanas ierosinātājs: AS “RĪGAS SILTUMS”.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst ainaviski mazvērtīgu un ilgtermiņā neperspektīvu 1 bērzu ø 32 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 07.06.2016. līdz 20.06.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 20.06.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi „Sabiedrības līdzdalība” – šeit….

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv.)

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja AS “RĪGAS SILTUMS”, Rīgā, Cēsu ielā 3A, kontaktpersona Aelita Vanaga, tālr. 67017280.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X