22 | 04 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ēveles ielā 14 (24.grupa, 38.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.03.2013. lēmumu Nr.13 1.3.4.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 oša ø 86 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Dzīvojamās ēkas lit.002 rekonstrukcija” realizācijas ietvaros.

    Objekts – „Dzīvojamās ēkas lit.002 rekonstrukcija”.
    Adrese – Rīga, Ēveles iela 14 (24.grupa, 38.grunts).
    Zemes īpašnieks – SIA „Renovation Real Estate”, Agnese Vanaga.

Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt ēku, kā rezultātā nepieciešams cirst osi. Osim viens no diviem vainaga veidojošiem sketzariem ir apzāģēts, vienpusējs vainags, koks nav ainaviski vērtīgs.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 23.04.2013. līdz 08.05.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 08.05.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 10.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas Kaspara Zara, tālr.26311149.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

Fontu izmērs
Kontrasts