01 | 12 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Gaiļezera ielā b/n, Līduma ielā b/n, Hipokrāta ielā b/n (122. grupa, 2007. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.11.2015. lēmumu Nr. 44, 1.2.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 45 baltalkšņu ø 16, 16, 16, 16 (celma caurmērs 22 cm), 16/16 (celma caurmērs 32 cm), 16/17 (celma caurmērs 33 cm), 17/15 (celma caurmērs 32 cm), 17, 17, 17, 17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 20, 20, 20, 20, 20, 20, 22, 22, 22, 22, 22/20/17, 21, 21, 21, 24, 24, 24, 24, 26, 26, 26, 26, 26, 28, 28, 28, 28, 29, 30, 35, 35 cm, 4 vītolu ø 31, 40, 40, 40 cm, 2 bērzu ø 30/30, 35 cm ciršana, lai teritorijā izbūvētu daudzstāvu dzīvojamo māju jaunbūvi.

  Objekts – „Daudzstāvu dzīvojamo māju jaunbūve”
  Adrese – Rīgā, Gaiļezera ielā b/n, Līduma ielā b/n, Hipokrāta ielā b/n (122. grupa, 2007. grunts)
  Zemes īpašnieks – SIA „Elniko”

Saistībā ar daudzstāvu dzīvojamo māju jaunbūvi paredzēts cirst 45 baltalkšņus ø 16, 16, 16, 16 (celma caurmērs 22 cm), 16/16 (celma caurmērs 32 cm), 16/17 (celma caurmērs 33 cm), 17/15 (celma caurmērs 32 cm), 17, 17, 17, 17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 20, 20, 20, 20, 20, 20, 22, 22, 22, 22, 22/20/17, 21, 21, 21, 24, 24, 24, 24, 26, 26, 26, 26, 26, 28, 28, 28, 28, 29, 30, 35, 35 cm, 4 vītolus ø 31, 40, 40, 40 cm, 2 bērzus ø 30/30, 35 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 01.12.2015. līdz 14.12.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 14.12.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA „Merks”, Rīgā, Skanstes ielā 50, kontaktpersona Arnis Ivuškāns, tālr. 67373380.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X