05 | 02 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ganību dambī 11 (12.grupa, 129.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.12.2018. lēmumu Nr. 52, 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ozola ø 33 cm, 6 kļavu ø 26, 29, 41, 16 (celma caurmērs 21 cm), 50, 32 cm, 2 liepu ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 42 cm, 2 bērzu ø 25, 30 cm, 2 papeļu ø 90, 45 cm, 1 ošlapu kļavas ø 52 cm, 1 gobas ø 18 (celma caurmērs 22 cm) cm ciršana.

Objekts – “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūves būvniecība”.
Adrese – Rīgā, Ganību dambī 11 (12. grupa, 129. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Bonava Latvija”.

Saistībā ar trīs daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūvju būvniecību un labiekārtojuma ierīkošanu paredzēts cirst 1 ozolu ø 33 cm, 6 kļavas ø 26, 29, 41, 16 (celma caurmērs 21 cm), 50, 32 cm, 2 liepas ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 42 cm, 2 bērzus ø 25, 30 cm, 2 papeles ø 90, 45 cm, 1 ošlapu kļavu ø 52 cm, 1 gobu ø 18 (celma caurmērs 22 cm) cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 05.02.2019. līdz 18.02.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 18.02.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Bonava Latvija” Rīgā, Brīvības gatvē 275, kontaktpersona E. Vecvagars, tel. 28304497, e-pasts: vecvagars@bonava.com.

Planšete
Aptaujas lapa

Fontu izmērs
Kontrasts