26 | 05 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ganu ielā 3 (18. grupa, 77. grunts) un Ganu ielā b/n ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 2099. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 07.04.2014. lēmumu Nr. 15 1.3.11. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 lapegles ø 32 cm, 2 ošlapu kļavu ø 13 (celma caurmērs 20 cm), ø 15 cm (celma caurmērs 23 cm), 1 divstumbru bērza ø 44/44 cm, 1 liepas ø 51 cm, 1 divstumbru ievas ø 20/20 cm, 2 bērzu ø 33, 44 cm, 1 papeles ø 75 cm ciršanu Rīgā, Ganu ielā 3 (18. grupa, 77. grunts) un 1 bērza ø 25 cm Ganu ielā b/n ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 2099. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve ar komercplatībām un pirmsskolas izglītības iestādi” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve ar komercplatībām un pirmsskolas izglītības iestādi”.
  Adrese – Rīgā, Ganu ielā 3 (18. grupa, 77. grunts) un Ganu ielā b/n ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 2099. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „Ziedu grupa” Rīgā, Ganu ielā 3 (18. grupa, 77. grunts) un Rīgas pilsētas pašvaldība Ganu ielā b/n ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 2099. grunts).

Zemesgabalā Rīgā, Ganu ielā 3 plānota gruntsgabala apbūve 4 līdz 8 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka ar komercplatībām un pirmsskolas izglītības iestādi.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 27.05.2014. līdz 09.06.2014.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 09.06.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Ziedu grupa” pilnvarotās personas Maksima Kivlāna, tālr. +371 29395584, Pērnavas ielā 43, Rīgā.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X