29 | 10 | 2018
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ģertrūdes ielā 40 (30.grupa, 5.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.10.2018. lēmumu Nr. 41, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 4 bērzu ø 22, 18 (celma caurmērs 25 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 24 cm, 1 kļavas ø 45 cm, 1 ievas ø 25 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas labiekārtošana”.
Adrese – Rīgā, Ģertrūdes ielā 40 (30. grupa, 5. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – 1 fiziska persona.

Saistībā ar teritorijas labiekārtošanu paredzēts cirst 4 bērzus ø 22, 18 (celma caurmērs 25 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 24 cm, 1 kļavu ø 45 cm, 1 ievu ø 25 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 30.10.2018. līdz 12.11.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 12.11.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Ģertrūdes ielā 40, kontaktpersona – Jānis Purniņš, tālr. 26300813.

Planšete
Aptaujas lapa

Fontu izmērs
Kontrasts