09 | 02 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ģertrūdes ielā 50 (30. grupa, 141. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 04.01.2016. lēmumu Nr. 1, 1.3.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ievas ø 28 cm ciršana.

  Objekts – “Teritorijas kopšana”.
  Adrese – Rīgā, Ģertrūdes ielā 50 (30. grupa, 141. grunts).
  Zemes īpašnieks – Īpašuma Rīgā, Ģertrūdes ielā 50 dzīvokļu īpašnieki.

Teritorijas kopšanas nolūkā paredzēts cirst 1 ievu ø 28 cm.

Cirst paredzētais koks aug tuvu dzīvojamai ēkai.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 09.02.2016. līdz 23.02.2016.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 23.02.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas IK “LaVesta” Rīgā, Ģertrūdes ielā 50, kontaktpersona – Irena Lomača tālr. 26534676.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X