30 | 01 | 2017
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ģipša ielā 4 (62.grupa, 2128.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.01.2017. lēmumu Nr. 3, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 9 kļavu ø 17 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 26 cm), 15/16 (celma caurmērs 27 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 24/30, 19 (celma caurmērs 23 cm), 21/10, 20 cm un 5 gobu ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 8/15 (celma caurmērs 25 cm), 22/24, 18 (celma caurmērs 22 cm), 14/15 (celma caurmērs 24 cm) ciršana.

Objekts – “Divu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Ģipša ielā 4 (62. grupa, 2128. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Omega group”.

Saistībā ar divu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecību paredzēts cirst 9 kļavas ø 17 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 26 cm), 15/16 (celma caurmērs 27 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 24/30, 19 (celma caurmērs 23 cm), 21/10, 20 cm un 5 gobas ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 8/15 (celma caurmērs 25 cm), 22/24, 18 (celma caurmērs 22 cm), 14/15 (celma caurmērs 24 cm).

Paredzēts saglabāt visus pa zemesgabala perimetru augošos lielos kokus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 31.01.2017. līdz 13.02.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 13.02.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedriskā līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Omega group” Jūrmalā, Engures ielā 15-31, kontaktpersona Oļegs Dmitrijevs, tālr. 20415150, e-pasts: nicgales27@gmail.com.

Aptaujas anketa
Publiskās apspriešana planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X