05 | 04 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ģipša ielā 4 (62.grupa, 2128.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 04.03.2013. lēmumu Nr.10 1.3.5.§ un 18.03.2013. lēmumu Nr.12 1.3.6.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 kļavu ø 17, 18 cm, 3 gobu ø 15 cm (celma ø 21 cm), 8/15 cm (celma ø 25 cm), 22/24 cm ciršana Rīgā, Ģipša ielā 4 (62.grupa, 2128.grunts), kas paredzēta objekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve” realizācijas ietvaros.
Objekts – „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve”.
Adrese – Rīga, Ģipša iela 4 (62.grupa, 2128.grunts).
Zemes īpašnieks – SIA „Draudzība plus”.

Zemes gabala centrā paredzēts uzbūvēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, saglabājot visus pa zemes gabala perimetru augošos lielos kokus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 08.04.2013. līdz 19.04.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 19.04.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 10.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „Draudzība plus” kontaktpersonas Induļa Vīduša, tālr.29545328.

Aptaujas lapa
Planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X