15 | 01 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ģipša ielā 5 (62.grupa, 23.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 07.01.2019. lēmumu Nr. 2, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 ošlapu kļavas ø 50 cm, 2 ošu ø 57, 45 cm, 1 bērza ø 37 cm ciršana.

Objekts – “Sabrukušas būves nojaukšana, teritorijas sakārtošana un esošo ēku pārbūve”.
Adrese – Rīgā, Ģipša ielā 5 (62. grupa, 23. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs – SIA “Projektēšanas birojs A.I.D.E.”; zemes īpašnieks – fiziska persona.

Saistībā ar sabrukušas būves nojaukšanu, teritorijas sakārtošanu un esošo ēku pārbūvi paredzēts cirst 1 ošlapu kļavu ø 50 cm, 2 ošus ø 57, 45 cm, 1 bērzu ø 37 cm.

Koki aug uz būvgružiem.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 15.01.2019. līdz 28.01.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 28.01.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Projektēšanas birojs A.I.D.E.” Rīgā, Pērnavas ielā 86, kontaktpersona Jānis Rinkevičs, tel. 29256823.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X