22 | 12 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Granīta ielā 9A, Granīta ielā b/n, Radžu ielā 15 (121. grupa, 2587., 2585., 4154. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.11.2015. lēmumu Nr. 46, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 ozolu ø 27, 28 cm, 5 priežu ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 16, 16 cm (celma caurmērs 22 cm), 5 lapegļu ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 20, 21, 28 cm, 57 bērzu ø 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 16, 16 (celma caurmērs 24 cm), 17, 17, 17, 17 (celma caurmērs 25 cm), 18, 18, 18, 18, 18 (celma caurmērs 26 cm), 20, 20, 21, 21, 20/16, 20/20, 21/15, 22, 22, 22/16, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 28, 29/23/22, 30, 30, 32, 32, 32, 35, 28, 38, 39/38, 44, 52 cm, 29 apšu ø 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20/18, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 27/23, 28, 32, 34, 34/22, 33, 33, 38 cm, 6 blīgznu ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 24 cm), 17/16 (celma caurmērs 32 cm), 18, 18 (celma caurmērs 25 cm), 23/14/14 cm ciršana, lai teritorijā īstenotu ražotnes jaunbūvi.

  Objekts – „Ražotnes jaunbūve”
  Adrese – Rīgā, Granīta ielā 9A, Granīta ielā b/n, Radžu ielā 15 (121. grupa, 2587., 2585., 4154. grunts)
  Zemes īpašnieks – SIA „FOREVERS”

Saistībā ar ražošanas objekta attīstību plānota tā paplašināšana – jauna ražošanas korpusa piebūve un ar to saistītās infrastruktūras pārbūve. Lai realizētu projektu paredzēts cirst 2 ozolus ø 27, 28 cm, 5 priedes ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 16, 16 cm (celma caurmērs 22 cm), 5 lapegles ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 20, 21, 28 cm, 57 bērzus ø 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 16, 16 (celma caurmērs 24 cm), 17, 17, 17, 17 (celma caurmērs 25 cm), 18, 18, 18, 18, 18 (celma caurmērs 26 cm), 20, 20, 21, 21, 20/16, 20/20, 21/15, 22, 22, 22/16, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 28, 29/23/22, 30, 30, 32, 32, 32, 35, 28, 38, 39/38, 44, 52 cm, 29 apses ø 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20/18, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 27/23, 28, 32, 34, 34/22, 33, 33, 38 cm, 6 blīgznas ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 24 cm), 17/16 (celma caurmērs 32 cm), 18, 18 (celma caurmērs 25 cm), 23/14/14 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 22.12.2015. līdz 08.01.2016.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 08.01.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA „Nams” Rīgā, Palasta ielā 7, kontaktpersona Roberts Vilks, tālr. 29423036.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X