10 | 03 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Granīta ielā b/n (121. grupa, 4103. grunts), pie Rūdas ielas

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.02.2015. lēmumu Nr. 8, 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 ozolu ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 20 cm, 1 kļavas ø 20 cm, 1 pīlādža ø 16 cm (celma caurmērs 23 cm), 30 apšu ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 17, 17, 17, 17 (celmu caurmērs ø 24 cm), 18, 18, 18, 18, 18 (celmu caurmērs 25 cm), 19, 19, 19, 19 (celmu caurmērs 26 cm), 16/20, 20, 20, 21, 24, 25, 25, 25, 26, 27, 30, 32, 32, 32, 38 cm, 21 blīgznas ø 16, 16, 16 (celmu caurmērs 22 cm), 12/11 (celma caurmērs 25 cm), 12/12 (celma caurmērs 25 cm), 14/11 (celma caurmērs 26 cm), 14/13 (celma caurmērs 28 cm),13/12 (celma caurmērs 25 cm), 15/15 (celma caurmērs 30 cm), 16/14/14/15 (celma caurmērs 36 cm), 16/13/10/10 (celma caurmērs 36 cm), 11/16/30, 21/28/16, 20, 20, 21, 22, 22, 27, 32, 37 cm, 59 bērzu ø 13/10/10 (celma caurmērs 32 cm), 14, 14, 14, 14 (celma caurmērs 21 cm), 15, 15, 15, 15 (celma caurmērs 22 cm), 16, 16, 16 (celma caurmērs 23 cm), 17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 18, 18 (celma caurmērs 24 cm), 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 31, 33, 34, 34, 35, 23/23/32, 27/31, 29/27/34, 31/20, 29/29, 18/35, 37/44, 39/24/28/31, 36/43, 34/37, 38, 38, 38, 39, 39, 39, 40, 41, 42, 42, 45, 48, 49, 50, 55, 56 cm, 4 priežu ø 16, 16 (celmu caurmērs 22 cm), 20, 28 cm ciršana Rīgā, Granīta ielā b/n (121. grupa, 4103. grunts), pie Rūdas ielas, kas paredzēta objekta „Biroju ēka ar smagās tehnikas servisa centru” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Biroju ēka ar smagās tehnikas servisa centru”.
  Adrese – Rīgā, Granīta ielā b/n (121. grupa, 4103. grunts), pie Rūdas ielas.
  Zemes īpašnieks – SIA „EKE Real”.

Lai zemesgabalā izbūvētu biroju ēku ar smagās tehnikas servisa centru un tehnikas izstāžu un demonstrācijas laukumu, nepieciešams cirst augstāk minētos kokus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 10.03.2015. līdz 23.03.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 23.03.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA „Merks” Rīgā, Skanstes ielā 50, kontaktpersona Juris Jirgens, tālr. 67373380.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X