15 | 12 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) un Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) uz robežas ar zemesgabalu Rīgā, Kungu ielu b/n (1. grupa, 153. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.12.2014. lēmumu Nr. 50, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 piramidālā ozola ø 39 cm, 3 liepu ø 32, 32, 37 cm ciršana, Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) un 1 liepas ø 30 cm ciršanu Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) uz gruntsgabala robežas ar Rīgā, Kungu ielā b/n (1. grupa, 153. grunts), kas paredzēta objekta „Viesnīcas ēkas jaunbūve” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Viesnīcas ēkas jaunbūve”.
  Adrese – Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) un Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) uz robežas ar zemesgabalu Rīgā, Kungu ielu b/n (1. grupa, 153. grunts)
  Zemes īpašnieki – UAB Nevertel Latvia – Filiāle, Rīgas pilsētas pašvaldība.

Lai īstenotu viesnīcas jaunbūvi, nepieciešams cirst:

 • 1 piramidālo ozolu ø 39 cm un 3 liepas ø 32, 32, 37 cm Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts);
 • 1 liepu ø 30 cm Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) uz robežas ar zemesgabalu Rīgā, Kungu ielā b/n (1. grupa, 53. grunts).

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 16.12.2014. līdz 06.01.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 06.01.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja UAB „NEVERTEL”, kuru Latvijas Republikā pārstāv UAB „NEVERTEL LATVIA – FILIĀLE” Rīgā, Bezdelīgu ielā 12, kontaktpersona R. Tiltiņa, tālr. 67704080.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X