08 | 10 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Grostonas ielā 12 (24.grupa, 66.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.09.2013. lēmumu Nr.37 1.4.2.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 12 vītolu ø 20/23/32/30/20/21, 20/21, 20/23/26, 20, 24, 43/21/23, 23/25/25, 25, 24, 21, 25, 21 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Kvartāla apbūve Rīgā, starp Jāņa Daliņa ielu, Vesetas ielu, Jāņa Dikmaņa ielu un Grostonas ielu. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecība”  Rīgā, Grostonas ielā 12 (24.grupa, 66.grunts) realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Kvartāla apbūve Rīgā, starp Jāņa Daliņa ielu, Vesetas ielu, Jāņa Dikmaņa ielu un Grostonas ielu. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecība”.
  Adrese – Rīga, Grostonas iela 12 (24.grupa, 66.grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „MERKS”.

Zemes gabalā Rīgā, Grostonas ielā 12 (24.grupa, 66.grunts) pēc pilnvērtīgas teritorijas attīstības un projekta ieceru realizācijas, ieguvums pilsētas iedzīvotājiem būs estētiski sakopta teritorija un publiski pieejama augstvērtīga apbūve un infrastruktūras risinājumi ar bērnudārzu, bērnu spēļu laukumiem.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 10.10.2013. līdz 23.10.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 23.10.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „MERKS” pilnvarotās personas Reiņa Sproģa, tālr.29423265.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X