18 | 04 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Grostonas ielā 5 (24. grupa, 323. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.04.2016. lēmumu Nr. 15, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 zirgkastaņas ø 34/36 cm, 1 ozola ø 39 cm un 1 ošlapu kļavas ø 31/25 cm ciršana.

  Objekts – “Futbola laukuma tribīņu/Jaunatnes futbola centra jaunbūve”.
  Adrese – Rīgā, Grostonas ielā 5 (24. grupa, 323. grunts).
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā ar plānoto futbola laukuma tribīņu un Jaunatnes futbola centra jaunbūvi paredzēts cirst 1 zirgkastaņu ø 34/36 cm, 1 ozolu ø 39 cm un 1 ošlapu kļavu ø 31/25 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 19.04.2016. līdz 02.05.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 02.05.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv.)

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Biedrības “Futbola skola “METTA””, Rīgā, Grostonas ielā 6B, kontaktpersona Arnis Dimiņš, tālr. 29265568.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X