12 | 08 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Grostonas ielā 6 (24.grupa, 379.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.07.2019. lēmumu Nr. 31, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 ošlapu kļavu ø 44, 32 cm, 2 ievu ø22/36, 41 cm, 2 pīlādžu ø 15/17, 20 cm, 1 ozola ø 25 cm, 1 vītola ø52/57/62 cm, 2 kļavu ø 38, 39 cm ciršana.

Objekts – “Rīgas Skanstes pirmsskolas ēku komplekss”.
Adrese – Rīgā, Grostonas ielā 6 (24. grupa, 379. grunts, kadastra apzīmējums 0100 024 0340).
Koku ciršanas ierosinātājs – Rīgas pilsētas pašvaldība; zemes īpašnieks – Rīgas domes Īpašuma departamenta pilnvarotā persona SIA “AB3D”.

Saistībā ar Rīgas Skanstes pirmsskolas ēku kompleksa būvniecību paredzēts cirst 2 ošlapu kļavas ø 44, 32 cm, 2 ievas ø22/36, 41 cm, 2 pīlādžus ø 15/17, 20 cm, 1 ozolu ø 25 cm, 1 vītolu ø52/57/62 cm, 2 kļavas ø 38, 39 cm.

Koki aug plānotās ēkas zonā vai cieši līdzās tai.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 13.08.2019. līdz 26.08.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 26.08.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                       9.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                    9.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie projekta autoriem SIA “AB3D”, Rīgā, Peitavas ielā 10, e-pasts: ab3d@ab3d.lv, tālr. 67227734.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X