28 | 11 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Grostonas ielā 6B (24.grupa, 2098.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.11.2019. lēmumu Nr. 48, 1.3.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 7 papeļu ø 42/20, 33, 32, 38/42/18, 38/27/12, 34/34/43/24/26, 33/34 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Grostonas ielā 6B (23. grupa, 2098. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Olimpiskais sporta centrs”, zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 7 papeles ø 42/20, 33, 32, 38/42/18, 38/27/12, 34/34/43/24/26, 33/34 cm
Koki ziedēšanas laikā cilvēkiem izraisa alerģiju, kā arī pūkas izplatās pa visu teritoriju, bet papelei J. Dikmaņa ielas pusē ir bojātas saknes. Izcirsto koku vietā tiks iestādīti dižstādi.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 27.11.2019. līdz 10.12.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 10.12.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Grostonas ielā 6B, kontaktpersona Pēteris Grundiņš, tālr. 26343492, 67387715.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X