05 | 12 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 74 (86.grupa, 72.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.10.2016. lēmumu Nr. 43, 1.3.12. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 6 liepu ø 33, 34, 36, 37, 38, 39 cm ciršana.

Objekts – “Administratīvā kompleksa jaunbūve”.

Adrese – Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 74 (86. grupa, 72. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Europa biznesa centrs”.
Saistībā ar plānoto administratīvā kompleksa jaunbūvi paredzēts cirst 6 liepas ø 33, 34, 36, 37, 38, 39 cm.

Zemesgabalā plānots būvēt administratīvo kompleksu “Jaunā Teika”, daudzstāvu autonovietni un veidot labiekārtotu teritoriju, izveidot jaunus koku un krūmu stādījumus, kā arī bērnu rotaļu laukumus. Konstatēts, ka šobrīd teritorijā esošie koki ir ainaviski mazvērtīgi un koku sakņu sistēma ir inficēta. Zemesgabala attīstības plānā minēto koku vietā paredzēti jauni kokaugu stādījumi.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 06.12.2016. līdz 19.12.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 19.12.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedriskā līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Europa biznesa centrs” Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 76 K-1, 1. stāvā, kontaktpersona Sanda Meinarte, tālr. 67717509, e-pasts: info@hanner.lv.

Aptaujas anketa
Publiskā apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X