10 | 11 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Gustava Zemgala gatvē b/n (90. grupa, 117., 121., 123., 124., 125. grunts), Rīgā, Ķīšezera ielā 2 (90. grupa, 127. grunts), Rīgā, Ķīšezera ielā 4 (90. grupa, 128. grunts) u.c.

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 26.10.2015. lēmumu Nr. 43, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 8 liepu ø 42, 56, 57, 61, 72, 74, 75, 81 cm Rīgā, Ķīšezera ielas sarkanajās līnijās (90. grupa, 5. grunts; 85. grupa, 9002. grunts), pie Gustava Zemgala gatves 82, 6 liepu ø 14 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 20/15/12, 24, 45, 101 cm, 3 ozolu ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 22/17, 24 cm, 4 priežu ø 22, 28, 29, 31 cm, 1 gobas ø 37/40 cm, 12 bērzu ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 18/17 (celma caurmērs 36 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 24, 26, 27, 30, 31, 38, 39, 42, 48 cm, 15 kļavu ø 16 (celma caurmērs 24 cm), 17/13 (celma caurmērs 32 cm), 18/15 (celma caurmērs 33 cm), 18/15/11 (celma caurmērs 42 cm), 20, 20/14/14/13/13, 20/20, 21/16, 22/22/13, 25, 25, 26, 28/20/18/16/16, 29, 33/33 cm, 3 ievu ø 22, 22/22/21/20/20/15/12, 34 cm, 7 ošlapu kļavu ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 19, 19, 19 (celma caurmērs 24 cm), 19/19 (celma caurmērs 38 cm), 20/16, 40 cm Rīgā, Gustava Zemgala gatvē b/n (90. grupa, 117., 121., 123., 124., 125. grunts), 1 liepas ø 15 cm (celma caurmērs 22 cm), 4 bērzu ø 14 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 27, 32/32 cm, 4 ošlapu kļavu ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 21/17/16, 25/21/18/17 cm Rīgā, Ķīšezera ielā 2 (90. grupa, 127. grunts), 3 liepu ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 18/16 (celma caurmērs 34 cm), 23/19 cm, 1 bērza ø 56 cm Rīgā, Ķīšezera ielā 4 (90. grupa, 128. grunts), 2 liepu ø 38, 39 cm, 1 kļavas ø 35 cm Rīgā, Kokneses prospektā 1 k-2 (90. grupa, 130. grunts) ciršana, transporta infrastruktūras izbūves Kokneses prospektā 1A Rīgā, 4., 5. un 6. kārta nolūkā.

  Objekts – „Transporta infrastruktūras izbūve Kokneses prospektā 1A, Rīgā, 4., 5. un 6. kārta”
  Adrese – Rīgā, Gustava Zemgala gatvē b/n (90. grupa, 117., 121., 123., 124., 125. grunts), Rīgā, Ķīšezera ielā 2 (90. grupa, 127. grunts), Rīgā, Ķīšezera ielā 4 (90. grupa, 128. grunts), Rīgā, Kokneses prospektā 1 K-2 (90. grupa, 130. grunts), Rīgā, Ķīšezera ielas sarkanajās līnijās (90. grupa, 5. grunts; 85. grupa, 9002. grunts), pie Gustava Zemgala gatves 82
  Zemes īpašnieks – SIA „Mežaparka Rezidences”, Rīgas pašvaldība

Saistībā ar transporta infrastruktūras izbūvi Kokneses prospektā 1A, Rīgā, 4., 5. un 6. kārta paredzēts cirst 8 liepas ø 42, 56, 57, 61, 72, 74, 75, 81 cm Rīgā, Ķīšezera ielas sarkanajās līnijās (90. grupa, 5. grunts; 85. grupa, 9002. grunts), pie Gustava Zemgala gatves 82, 6 liepas ø 14 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 20/15/12, 24, 45, 101 cm, 3 ozolus ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 22/17, 24 cm, 4 priedes ø 22, 28, 29, 31 cm, 1 gobu ø 37/40 cm, 12 bērzus ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 18/17 (celma caurmērs 36 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 24, 26, 27, 30, 31, 38, 39, 42, 48 cm, 15 kļavas ø 16 (celma caurmērs 24 cm), 17/13 (celma caurmērs 32 cm), 18/15 (celma caurmērs 33 cm), 18/15/11 (celma caurmērs 42 cm), 20, 20/14/14/13/13, 20/20, 21/16, 22/22/13, 25, 25, 26, 28/20/18/16/16, 29, 33/33 cm, 3 ievas ø 22, 22/22/21/20/20/15/12, 34 cm, 7 ošlapu kļavas ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 19, 19, 19 (celma caurmērs 24 cm), 19/19 (celma caurmērs 38 cm), 20/16, 40 cm Rīgā, Gustava Zemgala gatvē b/n (90. grupa, 117., 121., 123., 124., 125. grunts), 1 liepu ø 15 cm (celma caurmērs 22 cm), 4 bērzus ø 14 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 27, 32/32 cm, 4 ošlapu kļavas ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 21/17/16, 25/21/18/17 cm Rīgā, Ķīšezera ielā 2 (90. grupa, 127. grunts), 3 liepas ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 18/16 (celma caurmērs 34 cm), 23/19 cm, 1 bērzu ø 56 cm Rīgā, Ķīšezera ielā 4 (90. grupa, 128. grunts), 2 liepas ø 38, 39 cm, 1 kļavu ø 35 cm Rīgā, Kokneses prospektā 1 k-2 (90. grupa, 130. grunts).

Kokus nepieciešams cirst, lai zemesgabalā izbūvētu transporta infrastruktūru.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 10.11.2015. līdz 24.11.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 24.11.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA „BRD projekts”, Rīgā, Valguma ielā 5, kontaktpersona Kristaps Lizdiks, tālr. 27562566.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X