09 | 09 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Hanzas ielā 14 (19.grupa, 2007.grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0139), zemesgabalā bez adreses (19.grupa, 162.grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0140), Hanzas ielā 10 (19.grupa, 2.grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0138)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.08.2019. lēmumu Nr. 34, 1.2.12. §, publiskai apspriešanai tiek nodota Rīgā, Hanzas ielā 14 (19. grupa, 2007. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0139) 13 kļavu ø 20, 20, 40, 40, 20, 40, 40, 20, 20, 40, 30, 35, 20 cm, 1 ozola ø 40 cm, 6 vītolu ø 50, 40 (kalstošs), 70 (kalstošs), 70 (kalstošs), 40 (kalstošs), 30 (kalstošs) cm, 10 papeļu ø 20, 25, 20, 70 (kalstoša), 30, 30, 20, 30, 25, 20 cm, 20 apšu ø 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 40, 20, 20, 25, 25, 20, 20, 25, 20, 40 cm, 2 bērzu ø 40, 25 cm, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (19. grupa, 162. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0140) 1 bērza ø 30 cm, 1 ošlapu kļavas ø 30 cm, 1 kļavas ø 20 cm, 1 blīgznas ø 25 cm, Rīgā, Hanzas ielā 10 (19. grupa, 2. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0138) 1 kļavas ø 40 cm, 1 blīgznas ø 40 cm, 1 pīlādža ø 25 cm, 3 bērzu ø 20, 40, 20 cm, 1 vītola ø 40/40/40 cm, 8 baltalkšņu ø 30, 25, 20, 20, 20, 20, 20, 20 cm, 2 ošu ø 20, 20 cm, 9 papeļu ø 35, 20, 25, 25, 45, 25, 20, 75, 75 cm ciršana.

Objekts – “Biroja ēku komplekss Rīgā, Hanzas ielā”.
Adrese – Rīgā, Hanzas ielā 14 (19. grupa, 2007. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0139), zemesgabalā bez adreses (19. grupa, 162. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0140), Hanzas ielā 10 (19. grupa, 2. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0138).
Koka ciršanas ierosinātājs – SIA “SARMA & NORDE Arhitekti”; zemes īpašnieks – SIA “SKANSTES BC”.

Saistībā ar plānoto būvniecību paredzēts cirst Rīgā, Hanzas ielā 14 (19. grupa, 2007. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0139) 13 kļavas ø 20, 20, 40, 40, 20, 40, 40, 20, 20, 40, 30, 35, 20 cm, 1 ozolu ø 40 cm, 6 vītolus ø 50, 40 (kalstošs), 70 (kalstošs), 70 (kalstošs), 40 (kalstošs), 30 (kalstošs) cm, 10 papeles ø 20, 25, 20, 70 (kalstoša), 30, 30, 20, 30, 25, 20 cm, 20 apses ø 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 40, 20, 20, 25, 25, 20, 20, 25, 20, 40 cm, 2 bērzus ø 40, 25 cm, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (19. grupa, 162. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0140) 1 bērzu ø 30 cm, 1 ošlapu kļavu ø 30 cm, 1 kļavu ø 20 cm, 1 blīgznu ø 25 cm, Rīgā, Hanzas ielā 10 (19. grupa, 2. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0138) 1 kļavu ø 40 cm, 1 blīgznu ø 40 cm, 1 pīlādzi ø 25 cm, 3 bērzus ø 20, 40, 20 cm, 1 vītolu ø 40/40/40 cm, 8 baltalkšņus ø 30, 25, 20, 20, 20, 20, 20, 20 cm, 2 ošus ø 20, 20 cm, 9 papeles ø 35, 20, 25, 25, 45, 25, 20, 75, 75 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 10.09.2019. līdz 23.09.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 23.09.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja Rīgā, Grēcinieku ielā 11A-5, kontaktpersona: Krišjānis Gulbis, tālr. 27509491.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X