26 | 02 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Hanzas ielā 14B (18.grupa, 2016.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.02.2019. lēmumu Nr. 7, 1.4.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 13 bērzu ø 37, 44, 37/34, 45, 22, 35, 40, 25, 15/25/30, 35/30, 25, 30, 40 cm, 5 apšu ø 30/20, 20/15/15, 25, 20, 20 cm, 4 ievu ø 20/25, 15/20, 20/15/15, 25/15/15 cm, 7 vītolu ø 30/25/25/15/15, 25, 25/20/20, 20, 20, 35/30/20, 40/43/35 cm, 1 gobas ø 25 cm, 1 blīgznas ø 30 cm (kalstoša) un 1 ošlapu kļavas ø 25 cm ciršana.

Objekts – “Biroja ēku komplekss”.
Adrese – Rīgā, Hanzas ielā 14b (18. grupa, 2016. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs – SIA “ARHIS ARHITEKTI”.
Zemes īpašnieks – SIA “Hanza 14”.

Projektējamajā teritorijā plānots izbūvēt publiski pieejamu, labiekārtotu gājēju pasāžu, kas savieno Rīgas vēsturisko centru ar jauno Skanstes kvartālu (sk. ģenerālplānā Nr. 3 un 4) . Plānots izbūvēt daudzstāvu biroju ēku un automašīnu stāvvietas, virs kurām plānots apzaļumots, no ielas līmeņa pieejams jumts visiem pilsētniekiem. Teritorijā esošo koku dzīvotspēja pēc pazemes stāvu izbūves nav iespējama.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 26.02.2019. līdz 11.03.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 11.03.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “ARHIS ARHITEKTI” pārstāvja Jāņa Zvejnieka, K. Barona ielā 31, Rīgā, iepriekš zvanot – mob.tel. 29418939.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X