23 | 09 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu Koku ciršanai Rīgā, Hanzas ielā 14c (18.grupa, 65., 71.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 26.08.2013. lēmumu Nr.35 1.5.15.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 bērzu ø 16, 35 cm, 5 papeļu ø 30, 101, 68, 88, 34 cm ciršana, kas paredzēta objekta teritorijas kopšanai Rīgā, Hanzas ielā 14C (18.grupa, 65., 71. grunts).

  Objekts – „Teritorijas kopšana”.
  Adrese – Rīga, Hanzas iela 14C (18.grupa, 65., 71.grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „NEW HANZA CITY”.

Teritorijas kopšanas nolūkos Rīgā, Hanzas ielā 14C (18.grupa, 65., 71.grunts) plānots cirst 2 bērzus ø 16, 35 cm, 5 papeles ø 30, 101, 68, 88, 34 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 24.09.2013. līdz 07.10.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 07.10.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „NEW HANZA CITY” pilnvarotās personas Valerija Čehrova, tālr.26562589.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

Fontu izmērs
Kontrasts