22 | 09 | 2014
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Hanzas iela 14C (18. grupa, 65. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.08.2014. lēmumu Nr. 35, 1.5.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 22 bērzu ø 35, 26, 28, 35/24, 23, 18 (celma caurmērs 29 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 25, 22, 27, 22, 25, 40, 15 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 23, 33, 20, 16 (celma caurmērs 26 cm), 18 (celma caurmērs 27 cm), 23, 17/11 (celma caurmērs 29 cm), 1 vītola ø 30/38/20/19/34/20/29/20/19 cm, 1 ošlapu kļavas ø 24 cm un 1 oša ø 24/19 cm Rīgā, Hanzas ielā 14C (18. grupa, 65. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta teritorijas kopšanai.

  Objekts – „Teritorijas kopšana”.
  Adrese – Rīgā, Hanzas iela 14C (18. grupa, 65. grunts).
  Zemes īpašnieks – AS „ABLV Bank”.

Teritorijas kopšanas laikā tika konstatēti aprakti būvgruži, uz kuriem ir saauguši pašizsējušies koki. Lai utilizētu būvgružus, grutsgabalā nepieciešams cirst:

 • 22 bērzus ø 35, 26, 28, 35/24, 23, 18 (celma caurmērs 29 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 25, 22, 27, 22, 25, 40, 15 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 23, 33, 20, 16 (celma caurmērs 26 cm), 18 (celma caurmērs 27 cm), 23, 17/11 (celma caurmērs 29 cm);
 • vienu vītolu ø 30/38/20/19/34/20/29/20/19 cm;
 • vienu ošlapu kļavu ø 24 cm;
 • vienu osi ø 24/19 cm Rīgā, Hanzas ielā 14C.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 23.09.2014. līdz 06.10.2014. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 06.10.2014. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA “New Hanza City” darbinieka Anatolija Strelina, tālr. 29122294.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X