29 | 10 | 2018
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Hanzas ielā 14I (18.grupa, 2007.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.09.2018. lēmumu Nr. 39, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 7 kļavu ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 20, 21, 20, 22/14, 24, 32 cm ciršana.

Objekts – “NEW HANZA CITY teritorijas infrastruktūras 2. kārtas izbūve Rīgā, Hanzas ielā 14I”.
Adrese – Rīgā, Hanzas ielā 14I (18. grupa, 2007. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Pillar Architekten”; zemes īpašnieks – SIA kopuzņēmums “Latiberia Motors”.

Saistībā ar jaunas ielas izbūvi paredzēts cirst 7 kļavas ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 20, 21, 20, 22/14, 24, 32 cm.
Projekta risinājumi paredz jaunu koku stādījumus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 30.10.2018. līdz 12.11.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 12.11.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Pillar Architekten”, Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 28A, kontaktpersona – Roberts Meiers, tālr. 67015657.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X