29 | 10 | 2018
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Hanzas ielā 14I (18.grupa, 2007.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.09.2018. lēmumu Nr. 39, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 11 papeļu ø 117, 116, 110, 99, 93, 80, 79, 72, 62, 55, 42 cm ciršana.

Objekts – “Administratīvās ēkas būvniecība”.
Adrese – Rīgā, Hanzas ielā 14I (18. grupa, 2007. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Latiberia Motors”.

Saistībā ar teritorijas sakopšanu, administratīvās ēkas būvniecību, piebraucamo ceļu un autonovietņu izveidi paredzēts cirst 11 papeles ø 117, 116, 110, 99, 93, 80, 79, 72, 62, 55, 42 cm.
Pērējos teritorijā esošos kokus paredzēts saglabāt un iekļaut plānotajos apstādījumos.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 30.10.2018. līdz 12.11.2018. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 12.11.2018. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas Andreja Paupera, Rīgā, Hanzas ielā 14I, tālr. 29219555.

Planšete
Aptaujas lapa