03 | 10 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Hanzas ielā 16A (18.grupa, 2028.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 19.09.2016. lēmumu Nr. 38, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 liepu ø 41, 51 cm ciršana.

Objekts – “Noliktavas pārbūve par multifunkcionālu ēku”.
Adrese – Rīgā, Hanzas ielā 16A (18. grupa, 2028. grunts).
Zemes īpašnieks – AS “ABLV Bank”; koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Pillar Architekten”.

Saistībā ar noliktavas pārbūvi par multifunkcionālu ēku paredzēts cirst 2 liepas ø 41, 51 cm.

Plānots esošo kultūrvēsturisko ēku papildināt ar jaunu būvapjomu, kas radīs mūsdienīgu kultūras būvi pilsētas vidē.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 04.10.2016. līdz 17.10.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 17.10.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedrības līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja AS “ABLV Bank” pilnvarotās personas SIA “Pillar Architekten” Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 28A, kontaktpersona Inga Smirnova, tālr. 67015646.

Aptaujas lapa
Publiskā apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X