31 | 03 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Hanzas ielā 2A (19. grupa, 122. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.03.2015. lēmumu Nr. 9, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 6 liepu ø 32, 38, 38, 34, 44, 61 cm, 1 ošlapu kļavas ø 38 cm, 2 gobu ø 38, 20 cm, 3 blīgznu ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 20 cm), 25 cm, 3 kļavu ø 34, 28, 56 cm un 3 ozolu ø 36, 40, 26 cm ciršana Rīgā, Hanzas ielā 2A (19. grupa, 122. grunts), kas paredzēta objekta „Dzīvojamās ēkas jaunbūve” realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Dzīvojamās ēkas jaunbūve”.
  Adrese – Rīgā, Hanzas ielā 2A (19. grupa, 122. grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „HANZAS REZIDENCE”.

Lai uzbūvētu dzīvojamo ēku, ir nepieciešams cirst 6 liepas ø 32, 38, 38, 34, 44, 61 cm, 1 ošlapu kļavu ø 38 cm, 2 gobas ø 38, 20 cm, 3 blīgznas ø 16 (celma caurmērs 22 cm), ø 18 (celma caurmērs 20 cm), 25 cm, 3 kļavas ø 34, 28, 56 cm, 3 ozolus ø 36, 40, 26 cm Rīgā, Hanzas ielā 2A (19. grupa, 122. grunts).

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 31.03.2015. līdz 15.04.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 15.04.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „HANZAS REZIDENCE” Rīgā, Jāņa Daliņa ielā 15, kontaktpersona Maksims Krivuņecs, tālr. 67334012.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X