27 | 05 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Hipokrāta ielā bez numura, S. Eizenšteina ielā bez numura (122.grupa, 2121.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.05.2019. lēmumu Nr. 21, 1.2.9. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 kļavu ø 22/23/24, 50 cm, 2 apšu ø 30/36, 30/35/38 cm, 8 liepu ø 37, 29, 35, 40, 32, 27, 23, 44 cm, 29 bērzu ø 28, 37, 28, 17/21, 17 (celma caurmērs 20 cm), 26, 23, 18/39, 37, 26, 26, 22, 30, 19 (celma caurmērs 25 cm), 29, 19 (celma caurmērs 25 cm), 25, 21, 31, 25, 25, 31, 23, 28, 26, 25, 28, 31, 22 cm, 4 priežu ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 30 cm, 4 ošlapu kļavu ø 4/6/7/8/10/11/12/13/13/15/19, 17/21/23, 10/12/13/14/15/18/21, 10/12/12/13/14/16/20 cm ciršana

Objekts – “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecības projekts”.
Adrese – Rīgā, Hipokrāta ielā bez numura, S.Eizenšteina ielā bez numura (122. grupa, 2121. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Estera Holding”.

Saistībā ar SIA “Estera Holding” teritorijas apbūves projekta izstrādi paredzēts cirst 2 kļavas ø 22/23/24, 50 cm, 2 apses ø 30/36, 30/35/38 cm, 8 liepas ø 37, 29, 35, 40, 32, 27, 23, 44 cm, 29 bērzus ø 28, 37, 28, 17/21, 17 (celma caurmērs 20 cm), 26, 23, 18/39, 37, 26, 26, 22, 30, 19 (celma caurmērs 25 cm), 29, 19 (celma caurmērs 25 cm), 25, 21, 31, 25, 25, 31, 23, 28, 26, 25, 28, 31, 22 cm, 4 priedes ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 30 cm, 4 ošlapu kļavas ø 4/6/7/8/10/11/12/13/13/15/19, 17/21/23, 10/12/13/14/15/18/21, 10/12/12/13/14/16/20 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 28.05.2019. līdz 17.06.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 17.06.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie projekta autoriem SIA “MARK arhitekti”, Pulkveža Brieža ielā 39, Rīgā, LV-1045, tel. 28001136, e-pasts: info@mark.lv. Kontaktpersona: Aleksejs Birjukovs.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X