22 | 04 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Hospitāļu ielā 9 (24.grupa, 2012.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.04.2013. lēmumu Nr.14 1.3.3.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 43 cm un 2 gobu ø 23, 18 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve” realizācijas ietvaros.

    Objekts – „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve”.
    Adrese – Rīga, Hospitāļu ielā 9 (24.grupa, 2012.grunts).
    Zemes īpašnieks – Regīna Elksne.

Projekta ietvaros paredzēta daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve ar  apakšzemes autostāvvietu.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 23.04.2013. līdz 08.05.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 08.05.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 10.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātājas pilnvarotās personas Ilzes Rukmanes-Počas, tālr.26334545.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

Fontu izmērs
Kontrasts