02 | 02 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ieriķu ielā 2A (70. grupa, 139. grunts) un Rīgā, Ieriķu ielā 2B (70. grupa, 907. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.01.2015. lēmumu Nr. 1, 1.3.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 12 papeļu ø 77, 57, 72, 65, 70, 74, 60, 100, 58, 115, 60, 95 cm Rīgā, Ieriķu ielā 2A (70. grupa, 139. grunts) un 4 papeļu ø 110, 92, 102, 104 cm Rīgā, Ieriķu ielā 2B (70. grupa, 907. grunts) ciršana kas paredzēta objekta teritorijas kopšanai.

  Objekts – „Teritorijas kopšana”
  Adrese – Rīgā, Ieriķu ielā 2A (70. grupa, 139. grunts) un Rīgā, Ieriķu ielā 2B (70. grupa, 907. grunts)
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība

Plānots cirst 12 bioloģiski novecojošas un bojātas papeles ø 77, 57, 72, 65, 70, 74, 60, 100, 58, 115, 60, 95 cm Rīgā, Ieriķu ielā 2A (70. grupa, 139. grunts) un 4 papeles ø 110, 92, 102, 104 cm Rīgā, Ieriķu ielā 2B (70. grupa, 907. grunts)

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 03.02.2015. līdz 16.02.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 16.02.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 816. kab., kontaktpersona Anita Vītola, tālr. 67105427.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X