09 | 05 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ilmājas ielas sarkanajās līnijās (73. grupa, 238. grunts), pie Ilmājas ielas 10

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.03.2016. lēmumu Nr. 13, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 4 robīniju ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 20 cm, 1 zirgkastaņas ø 13/13 cm (celma caurmērs 20 cm), 3 vītolu ø 26, 26, 29 cm ciršana.

  Objekts – “Ilmājas ielas posma pārbūve”.
  Adrese – Rīgā, Ilmājas ielas sarkanajās līnijās (73. grupa, 238. grunts), pie Ilmājas ielas 10.
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā ar plānoto Ilmājas ielas posma pārbūves 2. kārtu paredzēts cirst 4 robīnijas ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 20 cm, 1 zirgkastaņu ø 13/13 cm (celma caurmērs 20 cm), 3 vītolus ø 26, 26, 29 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 09.05.2016. līdz 20.05.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 20.05.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi „Sabiedrības līdzdalība” – šeit….

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv.)

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgas domes Satiksmes departamentā Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, kontaktpersona Anda Melkeršone, tālr. 67012734.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X