19 | 12 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Ilūkstes ielā bez numura (71.grupa, 2388.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 07.11.2016. lēmumu Nr. 45, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 bērzu ø 17 (celma caurmērs 26 cm), 32, 34 cm, 2 ievu ø 28/30, 21/19/19/18/18/16/16 cm, 1 robīnijas ø 31/19 cm, 5 pīlādžu ø 20, 25, 17 (celma caurmērs 21 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 20 cm, 2 egļu ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 22 cm, 2 apšu ø 27, 35 cm ciršana.

Objekts – “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Ilūkstes ielā bez numura (71. grupa, 2388. grunts).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – viena fiziska persona.

Saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecību Rīgā, Ilūkstes ielā bez numura (71. grupa, 2388. grunts), Ilūkstes ielas 103 k-1, Ilūkstes ielas 103 k-2, Ilūkstes ielas 101 iekšpagalmā paredzēts cirst 3 bērzus ø 17 (celma caurmērs 26 cm), 32, 34 cm, 2 ievas ø 28/30, 21/19/19/18/18/16/16 cm, 1 robīniju ø 31/19 cm, 5 pīlādžus ø 20, 25, 17 (celma caurmērs 21 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 20 cm, 2 egles ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 22 cm, 2 apses ø 27, 35 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 20.12.2016. līdz 03.01.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 03.01.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedriskā līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja kontaktpersonas Igora Babkina, Rīgā, Ilūkstes ielā 109 – 100, tālr. 29262147.

Aptaujas anketa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X