17 | 05 | 2021
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Invalīdu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 017 0052)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.05.2021. lēmumu Nr. 19., 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Invalīdu ielā 1,  kadastra apzīmējums 0100 017 0052, 1 goba ø 17/9 (celma caurmērs 20 cm) cm, 22 kļavas ø 60, 15 (celma caurmērs 20 cm), 73, 63, 43, 61, 51, 49, 68, 54, 54, 70, 53, 41, 20, 45, 92, 66, 41, 42, 40, 67 cm un 2 liepas ø 73, 80 cm.

Objekts – “Administratīvās ēkas pārbūve, jauna būvniecība un teritorijas labiekārtošana”.

Adrese – Rīgā, Invalīdu ielā 1,  (kadastra apzīmējums 0100 017 0052).
Koku ciršanas ierosinātājs – VAS Tiesu namu aģentūra.

Saistībā ar administratīvās ēkas pārbūvi, jaunu būvniecību un teritorijas labiekārtošanu un kopšanu Rīgā, Invalīdu ielā 1, kadastra apzīmējums 0100 017 0052 paredzēts cirst 1 gobu ø 17/9 (celma caurmērs 20 cm) cm, 22 kļavas ø 60, 15 (celma caurmērs 20 cm), 73, 63, 43, 61, 51, 49, 68, 54, 54, 70, 53, 41, 20, 45, 92, 66, 41, 42, 40, 67 cm un 2 liepas ø 73, 80 cm.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēts labiekārtot teritoriju un iestādīt jaunus koku stādījumus – iestādot 7 parastās liepas (Tilia cordata) un pārstādot 3 Veimuta priedes (Pinus strobus).

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 18.05.2021. līdz 31.05.2021. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 31.05.2021. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), Brīvības ielā 49/53 (darba laiks Pr. – Pt. 8:00 – 19:00), Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, vai Ieriķu ielā 43A (darba laiks Pr. 8:30 – 18:00, O., T., C., 8:30 – 17:00. Pt. 8:30 – 16:00), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Invalīdu ielā 1, kontaktpersona: Gints Liepkalns, tālrunis 67804733, fakss 6780473, elektroniskais pasts tna@tna.lv4.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X