09 | 12 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, J.Asara ielā 3 (37.grupa, 5.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.11.2013. lēmumu Nr.46 1.3.3.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 7 liepu ø 41, 43, 45, 47, 47, 48, 49 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Slimnīcas ēku kompleksa rekonstrukcijas projektēšana” realizācijas ietvaros Rīgā, J. Asara ielā 3 (37. grupa, 5. grunts).

  Objekts – „Slimnīcas ēku kompleksa rekonstrukcijas projektēšana”.
  Adrese – Rīga, J. Asara iela 3 (37. grupa, 5. grunts un 37. grupa, 8 grunts Tallinas ielas sarkano līniju robežās).
  Zemes īpašnieks – SIA „Medicīnas sabiedrība ARS”, Rīgas pilsētas pašvaldība.

Slimnīcas ēkas rekonstrukcijas nolūkos SIA „Medicīnas sabiedrība ARS” Rīgā, J. Asara ielā 3 (37. grupa, 5. grunts) un Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā Rīgā, Tallinas ielā pie J. Asara ielas 3 (37. grupa, 8 grunts, Tallinas ielas sarkano līniju robežās) plānots cirst 7 liepas ø 41, 43, 45, 47, 47, 48, 49 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 10.12.2013. līdz 20.12.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 20.11.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „Medicīnas sabiedrība ARS” pilnvarotās personas SIA „PUNA arhitekti”, kontakttālrunis 67212921.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X