26 | 06 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Jāņa Asara ielā 22 ( 36.grupa, 105.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.05.2019. lēmumu Nr. 20, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 kļavu ø 21/22, 15 (celma caurmērs 20 cm), 25 cm, 1 bērza ø 24/27 cm, 1 asās egles ø 40 cm, 1 gobas ø 24 cm ciršana.

Objekts – “Rekonstrukcija dzīvojamajai ēkai Rīgā, Jāņa Asara ielā 22”.
Adrese – Rīgā, Jāņa Asara ielā 22 (36. grupa, 105. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – fiziska persona.

Saistībā ar plānoto rekonstrukciju dzīvojamajai ēkai Rīgā, Jāņa Asara ielā 22 paredzēts cirst 3 kļavas ø 21/22, 15 (celma caurmērs 20 cm), 25 cm, 1 bērzu ø 24/27 cm, 1 aso egli ø 40 cm, 1 gobu ø 24 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 26.06.2019. līdz 09.07.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 09.07.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Jāņa Asara ielā 22, kontaktpersona: Jānis Grīnšteins, tel. 29222560.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X