30 | 01 | 2017
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (36. grupa, 2. grunts), pie Ata ielas un 1 liepas ø 54 cm Rīgā, Jāņa Asara ielas sarkanajās līnijās (37. grupa, 9999. grunts), pie Jāņa Asara ielas 24

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.01.2017. lēmumu Nr. 3, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 liepu ø 42, 37/40/42 cm Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (36. grupa, 2. grunts), pie Ata ielas un 1 liepas ø 54 cm Rīgā, Jāņa Asara ielas sarkanajās līnijās (37. grupa, 9999. grunts), pie Jāņa Asara ielas 24 ciršana.

Objekts – “Apkalpojošā ceļa starp Ata ielu un Jāņa Asara ielu izbūve”.
Adrese – Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (36. grupa, 2. grunts), pie Ata ielas un Jāņa Asaras ielas sarkanajās līnijās (37. grupa, 9999. grunts), pie Jāņa Asara ielas 24.
Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība; koku ciršanas ierosinātājs – Rīgas domes Satiksmes departaments.

Saistībā ar plānoto apkalpojošā ceļa izveidi starp Ata ielu un Jāņa Asara ielu paredzēts cirst 2 liepas ø 42, 37/40/42 cm Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (36. grupa, 2. grunts), pie Ata ielas un 1 liepu ø 54 cm Rīgā, Jāņa Asara ielas sarkanajās līnijās (37. grupa, 9999. grunts), pie Jāņa Asara ielas 24.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 31.01.2017. līdz 13.02.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 13.02.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedriskā līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotā pārstāvja SIA “Vertex projekti” Rīgā, Valguma ielā 4A-2 kontaktpersona Jānis Vasaraudzis, tālr. 67860127.

Aptaujas anketa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X