20 | 08 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Jāņa Čakstes gatvē, Vienības gatvē, Mežkalna ielā, Ozolciema ielā, Valdeķu ielā, Mālu ielā, Ziepniekkalna ielā

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 12.08.2019. lēmumu Nr. 33, 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota Rīgā, Vienības gatvē 194A (107. grupa, 2322. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0601) 23 vītolu ø 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 29, 30/30/30, 31, 34 cm, 2 bērzu ø 20, 20 cm, Rīgā, Mežkalna ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0222) 1 vītola ø 60/65 cm, Rīgā, Jāņa Čakstes gatves sarkanajās līnijās (107. grupa, 2228. grunts) 9 blīgznu ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 20, 20, 20, 20, 24, 25, 26, 28 cm, Rīgā, Mežkalna ielā bez numura (107. grupa, 527. grunts) 5 blīgznu ø 18/18 (celma caurmērs 20 cm), 20, 24/26, 27/20/20/39, 23/30/29 cm, Rīgā, Ozolciema ielā bez numura (107. grupa, 2296. grunts) 2 blīgznu ø 18 (celma caurmērs 23 cm), 23/30/29 cm, 1 bērza ø 22 cm, 1 zirgkastaņas ø 30 cm, Rīgā, Liesmas ielā bez numura (107. grupa, 497. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0491) 5 ošu ø 29, 31, 33, 45, 47 cm, 2 ozolu ø 72, 97 cm, 2 tūju ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm, Rīgā, Liesmas ielā bez numura (107. grupa, 2349. grunts) 4 blīgznu ø 24/17/18/12, 29/23/21, 24/22/23/20, 46 cm, 9 bērzu ø 18/20, 20/20/20, 21, 28, 33, 34, 34/21/18/16, 38, 40 cm, 1 priedes ø 21 cm, Rīgā, Mežkalna ielā bez numura (107. grupa, 486. grunts) 1 bērza ø 37 cm, Rīgā, Ozolciema ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 9008) 4 bērzu ø 35, 35, 38, 41 cm, 1 vītola ø 25/30/13/32/15/16/16/23/23/20/20/28/12/27/22 cm, 2 liepu ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 20 cm, Rīgā, Jāņa Čakstes gatves sarkanajās līnijās (107. grupa, 302. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0340) 43 priežu ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19/29, 20, 21, 21/31, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29/29, 30, 30, 31, 31, 32, 34, 34, 34, 35, 35, 38, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 45, 47 cm, 3 vītolu ø 10/14/15/16/17/18/18/20/21/22/22/23, 14/15/20/20/20/21/21/23/28, 51 cm, 3 bērzu ø 27, 34, 50 cm, 2 ievu ø 20, 27 cm, 1 blīgznas ø 20/16 cm, Rīgā, Valdeķu ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 9004) 1 bērza ø 20 cm, Rīgā, Ozolciema ielā 26A (107. grupa, 2222. grunts) 7 vītolu ø 12/14/16/23/21, 28/40/23/39, 29/21, 30/28/22/15/14, 30/32, 32/17/18/25, 55/37/34/18 cm, 1 liepas ø 24 cm, Rīgā, Ozolciema ielā 26 (107. grupa, 2125. grunts) 7 liepu ø 21/15/19, 25, 30, 31, 32, 37, 37 cm, Rīgā, Rītausmas ielā bez numura (107. grupa, 2352. grunts) 1 liepas ø 32/18 cm, 2 kļavu ø 25/21/16, 39 cm, 1 bērza ø 47 cm, 13 vītolu ø 20, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 32, 32/24, 36, 39, 41, 52 cm, Rīgā, Rītausmas ielā bez numura (107. grupa, 2353. grunts) 7 vītolu ø 20, 22, 24, 28, 29, 31, 60/27 cm, 3 bērzu ø 34, 35, 40 cm, 4 ievu ø 23, 25, 30/35, 30 cm, 1 melnalkšņa ø 34 cm, 14 priežu ø 25, 25, 29, 29, 30, 30, 32, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 44 cm, Rīgā, Ozolciema ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 311. grunts; kadastra apzīmējums 0100 119 0253) 5 vītolu ø 20/30/30, 20/20/20, 22/40/36/28, 33/23/23/30/22/22, 43/36/36/28/24/30/20 cm, 5 bērzu ø 23, 28, 30, 36, 36 cm, 6 blīgznu ø 20, 23, 24/31/27, 25, 27/26, 38/16/26 cm, 5 ošlapu kļavu ø 16/16/17/17/20/20, 20, 20/15/15, 24, 25/17 cm, 1 papeles ø 26/30 , 1 priedes ø 37 cm, 1 kļavas ø 25 cm, 2 apšu ø 22, 23 cm, Rīgā, Jāņa Čakstes gatves sarkanajās līnijās (119. grupa, 2042. grunts) 72 priežu ø 20, 20, 20, 20, 24, 24, 24/24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 31, 32, 32, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 34, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35/28, 36, 36, 36, 36, 37, 37, 37, 37, 38, 38, 39, 40, 40, 40, 40/31, 44, 46, 46, 47, 49, 50, 40, 45, 45 cm, 60 bērzu ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20/15, 21, 21, 25, 27, 28, 30, 30, 30/30/30, 30/45/45, 31, 32, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35/35, 36, 36, 37, 38, 38, 38, 39, 39, 39/40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 41, 44, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 50, 51, 51, 52, 55, 73 cm, 6 blīgznu ø 17/21/20/14, 20, 22/18, 27/17, 28/33, 56 cm, 5 apšu ø 31, 33, 37, 48, 58 cm, 2 ozolu ø 22, 24 cm, Rīgā, Jāņa Čakstes gatves sarkanajās līnijās (119. grupa, 2138. grunts) 27 priežu ø 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 40, 40, 40/30, 47, 47 cm, 49 bērzu ø 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20/20/20/20, 20/20/20/20, 20/20, 20/20, 20/20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30/30/20, 33, 34, 35, 35, 35, 35, 35/20, 37, 40, 40, 40, 40, 40/40, 40/40/20, 43, 43, 44, 44/40, 45, 45, 46, 50 cm, 9 apšu ø 20, 20, 20, 20, 25, 37, 29, 31, 34 cm, 5 ozolu ø 30, 31, 40, 50, 75 cm, 2 vītolu ø 30, 50 cm, 2 kļavu ø 25, 30 cm, Rīgā, projektētajās Jāņa Čakstes gatves sarkanajās līnijās (119. grupa, 83. grunts; kadastra apzīmējums 0100 0236) 1 bērza ø 50 cm, Rīgā, projektētajās Jāņa Čakstes gatves sarkanajās līnijās (119. grupa, 70. grunts; kadastra apzīmējums 0100 119 0155) 3 bērzu ø 40, 40, 50 cm, Rīgā, projektētajās Jāņa Čakstes gatves sarkanajās līnijās (119. grupa, 2132. grunts) 14 bērzu ø 20, 20, 20, 20, 25, 25, 30, 30, 30, 30, 30, 40, 40, 50 cm, 1 blīgznas ø 22/24/24 cm, Rīgā, Ziepniekkalna ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 80. grunts) 1 bērza ø 40/40/40 cm, Rīgā, Ziepniekkalna ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 2025. grunts) 1 bērza ø 40/40 cm, 2 priežu ø 20, 20 cm, 6 liepu ø 20, 25, 25, 28, 57, 83 (kalstoša) cm, Rīgā, Ziepniekkalna ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 119 0026) 1 kļavas ø 20/20 cm, Rīgā, Ziepniekkalna ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 119 9004) 17 priežu ø 20, 20, 20, 20, 20, 20, 25, 25, 25, 25, 25, 30, 30, 35, 35, 40, 45 cm, 3 bērzu ø 20, 30, 45 cm, Rīgā, Jāņa Čakstes sarkanajās līnijās (119. grupa, 36. grunts; kadastra apzīmējums 0100 119 0053) 16 liepu ø 38, 42/70, 43, 46 (kalstoša), 48, 48, 55, 55, 56 (kalstoša), 59, 59, 60 (kalstoša), 67, 68, 71 (kalstoša), 79 cm, 3 kļavu ø 22, 70 (nokaltusi), 86 cm (nokaltusi), 2 blīgznu ø 20/20/20, 20/20 cm, 1 priedes ø 20 cm, 1 ozola ø 20/20/20 cm, Rīgā, Mālu ielas sarkanajās līnijās (73. grupa, 240. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0026) 3 vītolu ø 21/62, 34, 36 cm, 1 ošlapu kļavas ø 35/33/37 cm, 1 bērza ø 42 cm ciršana.

Objekts – “Jāņa Čakstes gatves izbūve no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai”.
Adrese – Rīgā, Jāņa Čakstes gatvē, Vienības gatvē, Mežkalna ielā, Liesmas ielā, Ozolciema ielā, Valdeķu ielā, Mālu ielā, Ziepniekkalna ielā.
Koku ciršanas ierosinātājs – Rīgas domes Satiksmes departaments; zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība, fiziskas un juridiskas personas.

Saistībā ar Jāņa Čakstes gatves posma plānoto būvniecību paredzēts cirst 23 vītolus ø 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 29, 30/30/30, 31, 34 cm, 2 bērzus ø 20, 20 cm, Rīgā, Mežkalna ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0222) 1 vītolu ø 60/65 cm, Rīgā, Jāņa Čakstes gatves sarkanajās līnijās (107. grupa, 2228. grunts) 9 blīgznas ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 20, 20, 20, 20, 24, 25, 26, 28 cm, Rīgā, Mežkalna ielā bez numura (107. grupa, 527. grunts) 5 blīgznas ø 18/18 (celma caurmērs 20 cm), 20, 24/26, 27/20/20/39, 23/30/29 cm, Rīgā, Ozolciema ielā bez numura (107. grupa, 2296. grunts) 2 blīgznas ø 18 (celma caurmērs 23 cm), 23/30/29 cm, 1 bērzu ø 22 cm, 1 zirgkastaņu ø 30 cm, Rīgā, Liesmas ielā bez numura (107. grupa, 497. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0491) 5 ošus ø 29, 31, 33, 45, 47 cm, 2 ozolus ø 72, 97 cm, 2 tūjas ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm, Rīgā, Liesmas ielā bez numura (107. grupa, 2349. grunts) 4 blīgznas ø 24/17/18/12, 29/23/21, 24/22/23/20, 46 cm, 9 bērzus ø 18/20, 20/20/20, 21, 28, 33, 34, 34/21/18/16, 38, 40 cm, 1 priedi ø 21 cm, Rīgā, Mežkalna ielā bez numura (107. grupa, 486. grunts) 1 bērzu ø 37 cm, Rīgā, Ozolciema ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 9008) 4 bērzus ø 35, 35, 38, 41 cm, 1 vītolu ø 25/30/13/32/15/16/16/23/23/20/20/28/12/27/22 cm, 2 liepas ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 20 cm, Rīgā, Jāņa Čakstes gatves sarkanajās līnijās (107. grupa, 302. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0340) 43 priedes ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19/29, 20, 21, 21/31, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29/29, 30, 30, 31, 31, 32, 34, 34, 34, 35, 35, 38, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 45, 47 cm, 3 vītolus ø 10/14/15/16/17/18/18/20/21/22/22/23, 14/15/20/20/20/21/21/23/28, 51 cm, 3 bērzus ø 27, 34, 50 cm, 2 ievu ø 20, 27 cm, 1 blīgznu ø 20/16 cm, Rīgā, Valdeķu ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 9004) 1 bērzu ø 20 cm, Rīgā, Ozolciema ielā 26A (107. grupa, 2222. grunts) 7 vītolus ø 12/14/16/23/21, 28/40/23/39, 29/21, 30/28/22/15/14, 30/32, 32/17/18/25, 55/37/34/18 cm, 1 liepu ø 24 cm, Rīgā, Ozolciema ielā 26 (107. grupa, 2125. grunts) 7 liepas ø 21/15/19, 25, 30, 31, 32, 37, 37 cm, Rīgā, Rītausmas ielā bez numura (107. grupa, 2352. grunts) 1 liepu ø 32/18 cm, 2 kļavas ø 25/21/16, 39 cm, 1 bērzu ø 47 cm, 13 vītolus ø 20, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 32, 32/24, 36, 39, 41, 52 cm, Rīgā, Rītausmas ielā bez numura (107. grupa, 2353. grunts) 7 vītolus ø 20, 22, 24, 28, 29, 31, 60/27 cm, 3 bērzus ø 34, 35, 40 cm, 4 ievas ø 23, 25, 30/35, 30 cm, 1 melnalksni ø 34 cm, 14 priedes ø 25, 25, 29, 29, 30, 30, 32, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 44 cm, Rīgā, Ozolciema ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 311. grunts; kadastra apzīmējums 0100 119 0253) 5 vītolus ø 20/30/30, 20/20/20, 22/40/36/28, 33/23/23/30/22/22, 43/36/36/28/24/30/20 cm, 5 bērzus ø 23, 28, 30, 36, 36 cm, 6 blīgznas ø 20, 23, 24/31/27, 25, 27/26, 38/16/26 cm, 5 ošlapu kļavas ø 16/16/17/17/20/20, 20, 20/15/15, 24, 25/17 cm, 1 papeli ø 26/30 , 1 priedi ø 37 cm, 1 kļavu ø 25 cm, 2 apses ø 22, 23 cm, Rīgā, Jāņa Čakstes gatves sarkanajās līnijās (119. grupa, 2042. grunts) 72 priedes ø 20, 20, 20, 20, 24, 24, 24/24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 31, 32, 32, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 34, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35/28, 36, 36, 36, 36, 37, 37, 37, 37, 38, 38, 39, 40, 40, 40, 40/31, 44, 46, 46, 47, 49, 50, 40, 45, 45 cm, 60 bērzus ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20/15, 21, 21, 25, 27, 28, 30, 30, 30/30/30, 30/45/45, 31, 32, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35/35, 36, 36, 37, 38, 38, 38, 39, 39, 39/40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 41, 44, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 50, 51, 51, 52, 55, 73 cm, 6 blīgznas ø 17/21/20/14, 20, 22/18, 27/17, 28/33, 56 cm, 5 apses ø 31, 33, 37, 48, 58 cm, 2 ozolus ø 22, 24 cm, Rīgā, Jāņa Čakstes gatves sarkanajās līnijās (119. grupa, 2138. grunts) 27 priedes ø 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 40, 40, 40/30, 47, 47 cm, 49 bērzus ø 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20/20/20/20, 20/20/20/20, 20/20, 20/20, 20/20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30/30/20, 33, 34, 35, 35, 35, 35, 35/20, 37, 40, 40, 40, 40, 40/40, 40/40/20, 43, 43, 44, 44/40, 45, 45, 46, 50 cm, 9 apses ø 20, 20, 20, 20, 25, 37, 29, 31, 34 cm, 5 ozolus ø 30, 31, 40, 50, 75 cm, 2 vītolus ø 30, 50 cm, 2 kļavas ø 25, 30 cm, Rīgā, projektētajās Jāņa Čakstes gatves sarkanajās līnijās (119. grupa, 83. grunts; kadastra apzīmējums 0100 0236) 1 bērzu ø 50 cm, Rīgā, projektētajās Jāņa Čakstes gatves sarkanajās līnijās (119. grupa, 70. grunts; kadastra apzīmējums 0100 119 0155) 3 bērzus ø 40, 40, 50 cm, Rīgā, projektētajās Jāņa Čakstes gatves sarkanajās līnijās (119. grupa, 2132. grunts) 14 bērzus ø 20, 20, 20, 20, 25, 25, 30, 30, 30, 30, 30, 40, 40, 50 cm, 1 blīgznu ø 22/24/24 cm, Rīgā, Ziepniekkalna ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 80. grunts) 1 bērzu ø 40/40/40 cm, Rīgā, Ziepniekkalna ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 2025. grunts) 1 bērza ø 40/40 cm, 2 priedes ø 20, 20 cm, 6 liepas ø 20, 25, 25, 28, 57, 83 (kalstoša) cm, Rīgā, Ziepniekkalna ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 119 0026) 1 kļavu ø 20/20 cm, Rīgā, Ziepniekkalna ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 119 9004) 17 priedes ø 20, 20, 20, 20, 20, 20, 25, 25, 25, 25, 25, 30, 30, 35, 35, 40, 45 cm, 3 bērzus ø 20, 30, 45 cm, Rīgā, Jāņa Čakstes sarkanajās līnijās (119. grupa, 36. grunts; kadastra apzīmējums 0100 119 0053) 16 liepas ø 38, 42/70, 43, 46 (kalstoša), 48, 48, 55, 55, 56 (kalstoša), 59, 59, 60 (kalstoša), 67, 68, 71 (kalstoša), 79 cm, 3 kļavas ø 22, 70 (nokaltusi), 86 cm (nokaltusi), 2 blīgznas ø 20/20/20, 20/20 cm, 1 priedi ø 20 cm, 1 ozolu ø 20/20/20 cm, Rīgā, Mālu ielas sarkanajās līnijās (73. grupa, 240. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0026) 3 vītolus ø 21/62, 34, 36 cm, 1 ošlapu kļavu ø 35/33/37 cm, 1 bērzu ø 42 cm.
Koku ciršana paredzēta pilsētai nozīmīga maģistrālās satiksmes infrastruktūras objekta – Jāņa Čakstes gatves – būvniecības ietvaros. Plānotā Jāņa Čakstes gatve ir projektēta kā turpinājums esošajai Dienvidu tilta trasei no Ziepniekkalna ielas virzienā uz Valdeķu ielu. Atsevišķā projektā paredzēta Jāņa Čakstes gatves izbūve līdz Vienības gatvei. Šajā projektā līdz Vienības gatvei paredzēta tikai augstspiediena gāzes vada pārbūve. Koku ciršana plānota pārsvarā esošajās neapbūvētajās teritorijās. Projekta risinājums paredz ne tikai 531 koka ciršanu, bet arī 320 jaunu koku stādījumus, 53 koku pārstādīšanu un dažāda veida zemsedzes un zemciešu stādījumus, pārsvarā Ozolciema un Mālu ielā, blakus esošajai apbūvei. Projekta rezultātā tiks izbūvēta ne tikai maģistrālā transporta infrastruktūra, bet arī labiekārtota publiskā ārtelpa, pārbūvējot vietējās apkaimes ielas un stāvvietas, kā arī izbūvējot jaunas ietves, veloceļus un atpūtas laukumus ar soliņiem.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 20.08.2019. līdz 09.09.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 09.09.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas pilnvarotās personas SIA “BRD Projekts” Rīgā, Valguma ielā 4A-3, kontaktpersona: Jānis Bidzāns, tālr. 67162045.

Planšete Nr. 1
Planšete Nr. 2
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X