30 | 08 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Jaunciema gatvē b/n (128.grupa, 2031.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 12.08.2013. lēmumu Nr.33 1.3.3.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 40 bērzu ø 15-53 cm, 8 melnalkšņu ø 21-47 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Dzīvojamo māju kompleksa projektēšana”  Rīgā, Jaunciema gatvē b/n (128.grupa, 2031.grunts) realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Dzīvojamo māju kompleksa projektēšana”.
  Adrese – Rīga, Jaunciema gatve b/n (128.grupa, 2031.grunts).
  Zemes īpašnieks – SIA „Auction Europe”.

Ir plānota dzīvojamo māju kompleksa Rīgā, Jaunciema gatvē b/n (128.grupa, 2031.grunts) 1.būvniecības kārtas (zemes darbi, teritorijas reljefa veidošana, ceļu tīkla uzbēruma izveide, būvbedru izveide) projekta izstrāde.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 03.09.2013. līdz 16.09.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 16.09.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „Auction Europe” pilnvarotās personas Raimonda Malahova, tālr.22530222.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X