13 | 01 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Jēkaba ielā 9 (8. grupa,73. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 01.12.2014. lēmumu Nr. 49, 1.5.11. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 gobas ø 71 cm Rīgā, Jēkaba ielā 9 (8. grupa,73. grunts) ciršana, kas paredzēta objekta teritorijas kopšanai.

  Objekts – „Teritorijas kopšana”
  Adrese – Rīgā, Jēkaba ielā 9 (8. grupa,73. grunts)
  Zemes īpašnieks – Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija

Ciršanai paredzētā goba ø 71 cm, kura aug pie Sv. Jēkaba baznīcas sienas. Tās sakņu sistēma tieši saskaras ar baznīcas pamatiem, atstājot negatīvu iespaidu uz pamatu mehānisko stiprību. Koks rada pastāvīgus potenciālus draudus citām ēkas konstrukcijām: torņa jumtam un tā izbūvei, torņa kāpņu vītņotajai ejai u.c.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 13.01.2015. līdz 26.01.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 26.01.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijas Rīgā, Mazajā Pils ielā 2A, kontaktpersona Ivars Kalvāns, tālr. 67224314.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X