17 | 08 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Jēkaba ielā b/n, Noliktavas ielā b/n (9. grupa, 51. grunts), Jēkaba laukuma teritorijā

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 03.08.2015. lēmumu Nr. 31, 1.3.11. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 oša ø 80 cm Rīgā, Jēkaba ielā b/n, Noliktavas ielā b/n (9. grupa, 51. grunts), Jēkaba laukuma teritorijā ciršana, kas paredzēta objekta teritorijas kopšanai.

  Objekts – „Teritorijas kopšana”
  Adrese – Rīgā, Jēkaba ielā b/n, Noliktavas ielā b/n (9. grupa, 51. grunts), Jēkaba laukuma teritorijā
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība

Teritorijas kopšanas nolūkos paredzēts cirst 1 osi ø 80 cm. Koku plānots cirst, jo koks var apdraudēt parka apmeklētājus, ir zaudējis vitalitāti, kā arī, nocērtot koku, būtu iespējams plānot jaunus kokaugu stādījumus (dižstādus).

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 18.08.2015. līdz 31.08.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 31.08.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja SIA „Rīgas meži” Rīgā, Ganību dambī 17A, kontaktpersona Elīna Banga-Dzelmane, tālr. 29101506.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X