20 | 02 | 2017
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 5. grunts).

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.01.2017. lēmumu Nr. 5, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 3 gobu ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 11/12 (celma caurmērs 23 cm), 21 cm ciršana.

Objekts – “Latvijas Universitātes Zinātņu centrs” jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 5. grunts).
Zemes īpašnieks – Rīgas domes Īpašuma departaments; koku ciršanas ierosinātājs – AS “LNK Industries”.

Saistībā ar plānoto inženierkomunikāciju izbūvi objektam “Latvijas Universitātes Zinātņu centrs” paredzēts cirst 3 gobas ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 11/12 (celma caurmērs 23 cm), 21 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 21.02.2017. līdz 07.03.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 07.03.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedrības līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja AS “LNK Industries”, Rīgā, Jāņa Daliņa ielā 15, kontaktpersonas Inesa Meļņikova tālr. 26474180, Aleksandrs Somovs, tālr. 26513182.

Aptaujas anketa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X