23 | 03 | 2021
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 054 0162, kadastra apzīmējums 0100 054 0115), Jelgavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 050 0004), zemesgabalā bez adreses (kadastra nrumurs 0100 050 2029, kadastra apzīmējums 0100 050 2029 8002), Jelgavas ielā 2 (kadastra numurs 0100 049 2047), Mūkusalas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 050 2032), zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 051 2016; kadastra apzīmējums 0100 051 0043)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 15.03.2021. lēmumu Nr. 11., 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 054 0162, kadastra apzīmējums 0100 054 0115) 1 kļavas ø 42 cm, Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 050 0004) 3 vītolu ø 30, 60, 75 cm, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 050 2029, kadastra apzīmējums 0100 050 2029 8002) 6 gobu ø 17, 17, 22, 26, 30, 33 cm, 2 kļavu ø 21, 24 cm, 2 melnalkšņu ø 18, 29/40 cm, 17 ošu ø 14/25/34, 19, 21, 21, 21, 21/27, 21/44, 24/34, 28/32, 31, 32, 33, 38, 43, 44, 47/59, 58/60 cm, 13 ošlapu kļavu ø 11/22, 13/14/17, 14/19/21/24/26, 15/20/22, 17, 17, 19, 19, 22, 27, 33, 37/44, 46 cm, 4 Pensilvānijas ošu ø 17, 18/28/45, 30, 35 cm, 1 vītola ø 62/66 cm, Rīgā, Jelgavas ielā 2 (kadastra numurs 0100 049 2047) 1 baltās apses ø 92 cm, 2 vītolu ø 60, 63/82 cm, 1 Pensilvānijas oša ø 35/35 cm, Rīgā, Mūkusalas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 050 2032) 2 gobu ø 20, 27/31 cm, 1 oša ø 11/20/21/25 cm, 2 Pensilvānijas ošu ø 9/22/30/34/37, 24/33 cm, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 051 2016; kadastra apzīmējums 0100 051 0043) 1 gobas ø 26/35/39 cm, 1 kļavas ø 38 cm, 2 bērzu ø 43, 55 cm, 7 papeļu ø 32, 44, 45, 50, 57, 62, 62 cm, 1 melnalkšņa ø 34 cm un 1 liepas ø 18/23/24/31 cm ciršana.

Objekts – “Rail Baltica” dzelzceļa stacijas infrastruktūras izbūve 1435 mm platuma sliežu ceļiem, posmā no Lāčplēša ielas līdz Jelgavas ielai (t.sk. jaunā dzelzceļa tilta pār Daugavu izbūve).

Adrese – Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra Nr. 0100 054 0162, kadastra apzīmējums 0100 054 0115), Jelgavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra Nr. 0100 050 0004), Zemesgabalā bez adreses (kadastra Nr. 0100 050 2029, kadastra apzīmējums 0100 050 2029, 8002), Jelgavas ielā 2 (kadastra Nr. 0100 050 2047), Mūkusalas ielas sarkanajās līnijās (kadastra Nr. 0100 050 2032), Zemesgabalā bez adreses (kadastra Nr. 0100 051 2016, kadastra apzīmējums 0100 051 0043).

Koku ciršanas ierosinātājs – Pilnsabiedrība “BERERIX”; zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība, Latvijas valsts, Satiksmes ministrijas personā.

Saistībā ar “Rail Baltica” Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves ģenerālplānu, dzelzceļa stacijas saistītās infrastruktūras un estakādes būvniecību paredzēts cirst Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 054 0162, kadastra apzīmējums 0100 054 0115) 1 kļavu ø 42 cm, Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 050 0004) 3 vītolus ø 30, 60, 75 cm, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 050 2029, kadastra apzīmējums 0100 050 2029 8002) 6 gobas ø 17, 17, 22, 26, 30, 33 cm, 2 kļavas ø 21, 24 cm, 2 melnalkšņus ø 18, 29/40 cm, 17 ošus ø 14/25/34, 19, 21, 21, 21, 21/27, 21/44, 24/34, 28/32, 31, 32, 33, 38, 43, 44, 47/59, 58/60 cm, 13 ošlapu kļavas ø 11/22, 13/14/17, 14/19/21/24/26, 15/20/22, 17, 17, 19, 19, 22, 27, 33, 37/44, 46 cm, 4 Pensilvānijas ošus ø 17, 18/28/45, 30, 35 cm, 1 vītolu ø 62/66 cm, Rīgā, Jelgavas ielā 2 (kadastra numurs 0100 049 2047) 1 balto apsi ø 92 cm, 2 vītolus ø 60, 63/82 cm, 1 Pensilvānijas osi ø 35/35 cm, Rīgā, Mūkusalas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 050 2032) 2 gobas ø 20, 27/31 cm, 1 osi ø 11/20/21/25 cm, 2 Pensilvānijas ošus ø 9/22/30/34/37, 24/33 cm, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 051 2016; kadastra apzīmējums 0100 051 0043) 1 gobu ø 26/35/39 cm, 1 kļavu ø 38 cm, 2 bērzus ø 43, 55 cm, 7 papeles ø 32, 44, 45, 50, 57, 62, 62 cm, 1 melnalksni ø 34 cm un 1 liepu ø 18/23/24/31 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 23.03.2021. līdz 07.04.2021. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 07.04.2021. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja PS “BERERIX”, K. Ulmaņa gatvē 119, Mārupē, kontaktpersona: Andis Linde, tālr. 67063700.

Planšete 1
Planšete 2
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X