05 | 07 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās, Vienības gatves sarkanajās līnijās, Valdeķu ielas sarkanajās līnijās

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.06.2016. lēmumu Nr. 25, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 kļavu ø 15/15/20, 20 cm Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 050 0041, 3 liepu ø 20, 40, 25 cm un 6 bērzu ø 45, 20, 40, 25, 35, 40 cm Vienības gatves sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 054 0025, 1 ievas ø 20/20/25 cm Vienības gatves sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 054 0096, 4 zirgkastaņu ø 50, 30/30, 60, 55 cm, 3 liepu ø 40, 20, 35 cm Vienības gatves sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 054 9001, 2 liepu ø 45, 65 cm Vienības gatves sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 074 9007, 1 liepas ø 50 cm Vaiņodes un Valdeķu ielas krustojumā, ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 074 9005, 4 liepu ø 30, 30, 25, 30 cm Valdeķu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 074 9000, 1 liepas ø 40 cm Valdeķu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 079 2147 ciršana.

  Objekts – “Veloceļa “Centrs – Ziepniekkalns” izbūve”.
  Adrese – Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 050 0041, Vienības gatves sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumiem 0100 054 0025, 0100 054 0096, 0100 054 9001, 0100 074 9007, Valdeķu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumiem 0100 074 9005, 0100 074 9000, 0100 079 2147.
  Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība, koku ciršanas ierosinātājs – Rīgas domes Satiksmes departaments.

Saistībā ar projekta “Veloceļs “Centrs – Ziepniekkalns” izbūve” izbūvi paredzēts cirst 2 kļavas ø 15/15/20, 20 cm Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 050 0041, 3 liepas ø 20, 40, 25 cm un 6 bērzus ø 45, 20, 40, 25, 35, 40 cm Vienības gatves sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 054 0025, 1 ievu ø 20/20/25 cm Vienības gatves sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 054 0096, 4 zirgkastaņas ø 50, 30/30, 60, 55 cm, 3 liepas ø 40, 20, 35 cm Vienības gatves sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 054 9001, 2 liepas ø 45, 65 cm Vienības gatves sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 074 9007, 1 liepu ø 50 cm Vaiņodes un Valdeķu ielas krustojumā, ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 074 9005, 4 liepas ø 30, 30, 25, 30 cm Valdeķu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 074 9000, 1 liepu ø 40 cm Valdeķu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 079 2147.

Projekta risinājums paredz Mūkusalas ielas, Akmeņu ielas, Jelgavas ielas, Vienības gatves, Telts ielas, Valdeķu ielas pārbūvi, izbūvējot kopīgus gājēju un velosipēdu ceļus un atsevišķus velosipēdu un gājēju ceļus, kā arī pārbūvēt autostāvvietas Valdeķu ielā uz pretējo ielas pusi.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 05.07.2016. līdz 18.07.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 18.07.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.pasvaldiba.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi „Sabiedrības līdzdalība” – šeit….

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv.)

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA “Projekts EAE”, Rīgā, Katlakalna ielā 9, kontaktpersona Roberts Zvejnieks, tālr. 28305390

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete 1
Publiskās apspriešanas planšete 2

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X