22 | 07 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Jeruzalemes ielā 5 (19.grupa, 56.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.06.2013. lēmumu Nr.25 1.3.2.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 4 liepu ø 32, 33, 52, 58 cm un 1 zirgkastaņas ø 30 cm ciršana, kas paredzēta objekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka un ēkas rekonstrukcijas projektēšana” Rīgā, Jeruzalemes ielā 5 (19.grupa, 56.grunts) realizācijas ietvaros.

Objekts – „Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka un ēkas rekonstrukcijas projektēšana”.
Adrese – Rīga, Jeruzalemes iela 5 (19.grupa, 56.grunts).
Zemes īpašnieks – SIA „J5”.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un ēkas rekonstrukcijas tehniskais projekts Rīgā, Jeruzalemes ielā 5 izstrādāts pamatojoties uz Latvijas Arhitektu savienības 2007.gadā  rīkotā atklātā arhitektūras ideju konkursa par labāko projekta risinājumu „Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku rekonstrukcija un jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 36 un Jeruzalemes ielā 5” konkursa rezultātiem kā darba ar devīzi  „Dz36+J5”, kurš ieguva 1.vietu. Konkursa darbs tika izstrādāts ar vienotu arhitektūras un apbūves risinājumu diviem zemes gabaliem.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 23.07.2013. līdz 05.08.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 05.08.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

    Pirmdienās: 10.00 – 19.00
    Otrdienās: 9.00 – 16.00
    Trešdienās: 9.00 – 16.00
    Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
    Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA „J5” pilnvarotās personas Tomasa Dzeņa, tālr.29336615.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X