23 | 01 | 2017
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Juglas ielā 11 (92.grupa, 303.grunts, kadastra apzīmējums 0100 092 0634)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.01.2017. lēmumu Nr. 1, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 14 kļavu ø 44, 60, 15 (celma caurmērs 20 cm), 35, 52, 23, 38, 36, 31, 32/18, 30, 34, 21, 15 (celma caurmērs 20 cm) cm, 2 gobu ø 23, 65 cm, 1 ozola ø 29 cm, 2 ošlapu kļavu ø 26/12/27/21/8, 48 cm, 6 robīniju ø 22, 20, 19 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 13/15/16, 22 cm, 3 liepu ø 60, 23/63, 65 cm, 1 vilkābeles ø 16/15/12 (celma caurmērs 24 cm) cm ciršana.

Objekts – “Dzīvojamās ēkas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Juglas ielā 11 (92. grupa, 303. grunts, kadastra apzīmējums 0100 092 0634).
Zemes īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA “NULE 6”.

Saistībā ar plānoto daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecību paredzēts cirst 14 kļavas ø 44, 60, 15 (celma caurmērs 20 cm), 35, 52, 23, 38, 36, 31, 32/18, 30, 34, 21, 15 (celma caurmērs 20 cm) cm, 2 gobas ø 23, 65 cm, 1 ozolu ø 29 cm, 2 ošlapu kļavas ø 26/12/27/21/8, 48 cm, 6 robīnijas ø 22, 20, 19 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 13/15/16, 22 cm, 3 liepas ø 60, 23/63, 65 cm, 1 vilkābeli ø 16/15/12 (celma caurmērs 24 cm) cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 24.01.2017. līdz 06.02.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 06.02.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedriskā līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “NULE 6” pilnvarotās personas SIA “RITMUS AR.4” Rīgā, Zemitāna ielā 2B kontaktpersona Andris Vītols, tālr. 67540306.

Aptaujas anketa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X