27 | 06 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Juglas krastmalā 15( 92.grupa, 469.grunts), Juglas krastmalā 13( 92.grupa, 2495.grunts), Dzirnupes ielā 5( 92.grupa, 2180.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 03.06.2019. lēmumu Nr. 23, 1.2.12. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 18 kļavu ø 31, 16/21, 16 (celma caurmērs 23 cm), 28, 37, 44/40/21, 21, 25, 14/20, 21, 24/24, 12 (celma caurmērs 21 cm), 28, 27/33, 31/27/21, 15/17/11/12/16 (celma caurmērs 42 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 26 cm) cm, 4 liepu ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 26 cm), 20, 10/12/24/16/18 cm, 1 Kanādas egles ø 22 cm, 3 bērzu ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 20, 19 (celma caurmērs 26 cm) cm, 1 ošlapu kļavas ø 41 cm, 1 blīgznas ø 35 cm ciršana Rīgā, Dzirnupes ielā 5 (92. grupa, 2180. grunts); 2 kļavu ø 21, 21 cm, 2 bērzu ø 75, 27 cm, 1 vīksnas ø 16/14/17/12 cm, 2 ievu ø 37, 26 cm ciršana Rīgā, Juglas krastmalā 13 (92. grupa, 2495. grunts); 71 kļavas ø 11/24/26, 14/23/23/21, 23/24/22/24, 25/30, 25/22/23/24/26/21/17, 61, 20, 19/26/26/15, 27/15/15/10, 21, 23/18, 16 (celma caurmērs 25 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 25, 22, 30, 20, 17 (celma caurmērs 25 cm), 24, 25, 24, 27, 25, 18/14, 27, 33, 25, 17 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 20 cm), 29/27, 31, 17 (celma caurmērs 20 cm), 29, 25, 30, 18 (celma caurmērs 20 cm), 21, 19 (celma caurmērs 24 cm), 30, 22, 23, 27, 23, 25, 27, 26, 22, 24, 25, 21, 17/19, 23, 22, 19/23, 30, 23, 29, 20, 18 (celma caurmērs 23 cm), 30 (trupe), 24 (trupe), 42, 30, 26, 22, 31, 26, 17/24, 25, 21 cm, 2 gobu ø 22, 17 (celma caurmērs 22 cm), 3 vītolu ø 30/25/37, 18 (celma caurmērs 20 cm), 25 cm, 8 bērzu ø 32/20/37, 33, 32, 55, 21, 23, 25, 23 cm, 6 blīgznu ø 35, 17/19, 23/17, 17/22, 28/22/21, 22/17 cm, 2 ošu ø 24, 22 cm, 1 apses ø 19/19 (celma caurmērs 24 cm) cm ciršana Rīgā, Juglas krastmalā 15 (92. grupa, 469. grunts).

Objekts – “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecības projekts”.
Adrese – Rīgā, Juglas krastmalā 15 (92. grupa, 469. grunts), Juglas krastmalā 13 (92. grupa, 2495. grunts), Dzirnupes ielā 5 (92. grupa, 2180. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Vidzemes Virsotnes”.

Saistībā ar plānoto SIA “Vidzemes Virsotnes” teritorijas apbūves projekta izstrādi paredzēts cirst 18 kļavas ø 31, 16/21, 16 (celma caurmērs 23 cm), 28, 37, 44/40/21, 21, 25, 14/20, 21, 24/24, 12 (celma caurmērs 21 cm), 28, 27/33, 31/27/21, 15/17/11/12/16 (celma caurmērs 42 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 26 cm) cm, 4 liepas ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 26 cm), 20, 10/12/24/16/18 cm, 1 Kanādas egli ø 22 cm, 3 bērzus ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 20, 19 (celma caurmērs 26 cm) cm, 1 ošlapu kļavu ø 41 cm, 1 blīgznu ø 35 cm Rīgā, Dzirnupes ielā 5 (92. grupa, 2180. grunts); 2 kļavas ø 21, 21 cm, 2 bērzus ø 75, 27 cm, 1 vīksnu ø 16/14/17/12 cm, 2 ievas ø 37, 26 cm Rīgā, Juglas krastmalā 13 (92. grupa, 2495. grunts); 71 kļavu ø 11/24/26, 14/23/23/21, 23/24/22/24, 25/30, 25/22/23/24/26/21/17, 61, 20, 19/26/26/15, 27/15/15/10, 21, 23/18, 16 (celma caurmērs 25 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 25, 22, 30, 20, 17 (celma caurmērs 25 cm), 24, 25, 24, 27, 25, 18/14, 27, 33, 25, 17 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 20 cm), 29/27, 31, 17 (celma caurmērs 20 cm), 29, 25, 30, 18 (celma caurmērs 20 cm), 21, 19 (celma caurmērs 24 cm), 30, 22, 23, 27, 23, 25, 27, 26, 22, 24, 25, 21, 17/19, 23, 22, 19/23, 30, 23, 29, 20, 18 (celma caurmērs 23 cm), 30 (trupe), 24 (trupe), 42, 30, 26, 22, 31, 26, 17/24, 25, 21 cm, 2 gobas ø 22, 17 (celma caurmērs 22 cm), 3 vītolus ø 30/25/37, 18 (celma caurmērs 20 cm), 25 cm, 8 bērzus ø 32/20/37, 33, 32, 55, 21, 23, 25, 23 cm, 6 blīgznas ø 35, 17/19, 23/17, 17/22, 28/22/21, 22/17 cm, 2 ošus ø 24, 22 cm, 1 apsi ø 19/19 (celma caurmērs 24 cm) cm Rīgā, Juglas krastmalā 15 (92. grupa, 469. grunts).

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 26.06.2019. līdz 09.07.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 09.07.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie projekta autoriem SIA “Cara Studija” Rīgā, Elizabetes ielā 31A, kontaktpersona: Aleksejs Cars, tel. 29536465, e-pasts: aleksejs@carastudija.lv.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X