02 | 02 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Jūrmalas gatvē, posmā no Imantas 1.līnijas līdz Rīgas pilsētas administratīvajai robežai.

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.01.2016. lēmumu Nr. 3, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota pieturvietā “Kooperatīva iela” 5 bērzu ø 46, 23, 34, 46, 44 cm, 1 kļavas ø 23 cm, pieturvietā “Imantas 7. līnija” 4 bērzu ø 40, 55, 47, 34 cm, 2 melnalkšņu ø 70, 57 cm, pieturvietā “Pedagoģijas fakultāte” 2 vītolu ø 57/48, 63/28 cm, 10 bērzu ø 24, 18 (celma caurmērs 25 cm), 49, 35, 34, 30, 24, 36, 66, 50 cm, 3 priežu ø 61, 42, 52 cm, pieturvietā “Poliklīnika” (dabā Anniņmuižas parks) 6 bērzu ø 40, 39, 50, 22, 31, 34 cm, 1 melnalkšņa ø 66/24 cm, 1 liepas ø 66/30/32 cm, pieturvietā “Dubultu iela” 2 bērzu ø 28, 37 cm, pieturvietā “Zolitūdes iela” 13 bērzu ø 23, 30, 46, 45, 37, 25, 26, 36, 28, 32, 37, 24, 22, 24 (kalstošs) cm, 3 kļavu ø 24, 31, 62 cm, 2 liepu ø 47, 49 cm, 5 melnalkšņu ø 68, 75, 53, 54, 55 cm, 1 ozola ø 37 cm, pieturvietā “Ērkšķu iela” 5 bērzu ø 30, 24, 43, 51, 37, 35 cm, 2 melnalkšņu ø 31, 73 cm, 9 vītolu ø 58, 29, 49, 35, 38, 48, 46, 38, 32 cm, pieturvietā “DUS” (dabā “Lazdu iela”) 4 bērzu ø 37, 44, 22, 40 cm, pieturvietā “Ķiburgas iela” 8 bērzu ø 45, 36, 58, 31, 44, 35, 20 (kalstošs), 58 cm, 3 ozolu ø 22, 28, 36 cm, pieturvietā “Beberbeķu iela” 2 bērzu ø 37, 46 cm, 2 liepu ø 18 (celma caurmērs 23 cm), 50 cm, 1 kļavas ø 34 cm ciršana, lai teritorijā realizētu sabiedriskā transporta pieturvietu pārbūvi.

  Objekts – “Sabiedriskā transporta pieturvietu pārbūve”.
  Adrese – Rīgā, Jūrmalas gatvē, posmā no Imantas 1.līnijas līdz Rīgas pilsētas administratīvajai robežai.
  Zemes īpašnieks – Rīgas domes Īpašuma departaments.

Transporta infrastruktūras projekta ietvaros paredzēts cirst pieturvietā “Kooperatīva iela” 5 bērzus ø 46, 23, 34, 46, 44 cm, 1 kļavu ø 23 cm, pieturvietā “Imantas 7. līnija” 4 bērzus ø 40, 55, 47, 34 cm, 2 melnalkšņus ø 70, 57 cm, pieturvietā “Pedagoģijas fakultāte” 2 vītolus ø 57/48, 63/28 cm, 10 bērzus ø 24, 18 (celma caurmērs 25 cm), 49, 35, 34, 30, 24, 36, 66, 50 cm, 3 priedes ø 61, 42, 52 cm, pieturvietā “Poliklīnika” (dabā Anniņmuižas parks) 6 bērzus ø 40, 39, 50, 22, 31, 34 cm, 1 melnalksni ø 66/24 cm, 1 liepu ø 66/30/32 cm, pieturvietā “Dubultu iela” 2 bērzus ø 28, 37 cm, pieturvietā “Zolitūdes iela” 13 bērzus ø 23, 30, 46, 45, 37, 25, 26, 36, 28, 32, 37, 24, 22, 24 (kalstošs) cm, 3 kļavas ø 24, 31, 62 cm, 2 liepas ø 47, 49 cm, 5 melnalkšņus ø 68, 75, 53, 54, 55 cm, 1 ozolu ø 37 cm, pieturvietā “Ērkšķu iela” 5 bērzus ø 30, 24, 43, 51, 37, 35 cm, 2 melnalkšņus ø 31, 73 cm, 9 vītolus ø 58, 29, 49, 35, 38, 48, 46, 38, 32 cm, pieturvietā “DUS” (dabā “Lazdu iela”) 4 bērzus ø 37, 44, 22, 40 cm, pieturvietā “Ķiburgas iela” 8 bērzus ø 45, 36, 58, 31, 44, 35, 20 (kalstošs), 58 cm, 3 ozolus ø 22, 28, 36 cm, pieturvietā “Beberbeķu iela” 2 bērzus ø 37, 46 cm, 2 liepas ø 18 (celma caurmērs 23 cm), 50 cm, 1 kļavu ø 34 cm.

Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt sabiedriskā transporta pieturvietas Rīgā, Jūrmalas gatvē, posmā no Imantas 1. līnijas līdz Rīgas pilsētas administratīvajai robežai. Projekta galvenais mērķis ir pieturvietu izbūve un piegulošo pasažieru platformu labiekārtošana 19 pieturvietām, t.i. uzstādīt pasažieru paviljonus, kā arī uzlabot vides pieejamības prasības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 01.02.2016. līdz 12.02.2016.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 12.02.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA “Tiltprojekts” Rīgā, Pūces ielā 49-40C (iepriekš piesakoties), kontaktpersona Jānis Zaļaiskalns, tālr. 29483706.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X