06 | 02 | 2017
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (64.grupa, 999.grunts), posmā no Slokas ielas līdz Dzirciema ielai

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 27.12.2016. lēmumu Nr. 52, 1.3.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 13 kļavu ø 18 (celma caurmērs 26 cm), 21, 22, 34, 35, 38, 44, 45, 45, 50, 55, 70, 86 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (64. grupa, 9999. grunts), posmā no Slokas ielas līdz Dzirciema ielai.
Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība; koku ciršanas ierosinātājs – Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.

Teritorijas kopšanas un drošības apsvērumu nolūkos paredzēts cirst 13 kļavas ø 18 (celma caurmērs 26 cm), 21, 22, 34, 35, 38, 44, 45, 45, 50, 55, 70, 86 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 07.02.2017. līdz 20.02.2017. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 20.02.2017. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedriskā līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 101. kab., kontaktpersona Anita Vītola, tālr. 67105427.

Aptaujas anketa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X